Jak se slaví Velikonoce ve světě

Neznají zde naše české velikonoční tradice. I když malování vajíček není v Anglii nijak rozšířené, sem tam se tento velikonoční zvyk objeví. Ovšem splétání pomlázek, vázání stuh a chození po domácnostech je Angličanům zcela cizí.

Jak se slaví Velikonoce ve světě - Anglie

Velikonoce v Anglii jsou oproti těm českým zcela jiné. Přípravy a zvyky záleží na rodinách. Věřící rodiny drží půst a navštěvují kostel, hlavně ve Velikonoční neděli. Na Velikonoční pondělí se v Anglii toho moc neděje.

Neznají zde naše české velikonoční tradice

I když malování vajíček není v Anglii nijak rozšířené, sem tam se tento velikonoční zvyk objeví. Ovšem splétání pomlázek, vázání stuh a chození po domácnostech je Angličanům zcela cizí. Hlavně to chození po domácnostech je pro Angličany nepochopitelné – myslí si, že by si dívky a ženy neměly bití vrbovým proutkem vůbec nechat líbit.

Dokonce ani velikonočního beránka Anglii nenajdete

Místo něj je zde zastoupen velikonoční zajíček, který přichází ve Velikonoční neděli nadělovat dětem čokoládová vajíčka, hračky a mnoho dalších dobrot. Velikonoční zajíček schovává vajíčka buď venku nebo v domě a děti je pak pomocí hádanek a nápověd hledají.

Ještě jedna velikonoční specialita

by se v Anglii našla – tzv. velikonoční kloboučky (Easter Bonnets). Děti tyto kloboučky vyrábějí ve školkách nebo školách a poté se pořádají soutěže o nejlepší klobouček.

Jak se slaví Velikonoce ve světě - Itálie

Velikonoce jsou hlavním svátkem Židů. Tento svátek Italové nazývají jako svátek nekvašeného chleba. Ve svatém týdnu dělají věřící procesí a modlí se, čímž si připomínají bolestivé chvíle utrpení Krista.

K této náboženské tradici, která se v Itálii velmi prožívá, se také připojuje tradice kulinářská. Velikonoční pokrmy se připravují na bázi klasických velikonočních jídel, kterými jsou jehněčí a ozdobená vajíčka. Plněná velikonoční vajíčka - recept

I sladké pokrmy hrají na italských stolech ve velikonočním období důležitou roli. Nejznámější je buchta zvaná Colomba, jenž je upravována a ochucována těmi nejrůznějšími způsoby. Dále čokoládové vajíčko s překvapením, které je oblíbené hlavně u dětí.

Co se týče Velikonočního pondělí v Itálii, je to pro většinu rodin výzva k procházce s piknikem.

Jak se slaví Velikonoce ve světě - Rusko

Ruské Velikonoce, tak jako všechny další církevní svátky, se slaví jindy než v ostatních zemích Evropy, a to vždy se zpožděním. Ruské pravoslaví se totiž stále drží starého juliánského kalendáře.

Velikonoce v Rusku

připadají na první neděli po jarní rovnodennosti a úplňku. Takže zatímco v Evropě se už Velikonoce slaví, pravoslavní věřící světí teprve Vrbnou (u nás Květnou) neděli.
V Rusku jsou Velikonoce svátky radosti a veselí. Jen pomlázky zde chybějí, zřejmě proto, že smuteční vrby nejsou příliš rozšířené.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9963 (vitejdoma.cz/rodina#5416)


Přidat komentář