Jak poznat, že s Vámi chce budovat pevný vztah

Zajímá ho vše, co se týká vás. Když mluvíte, pozorně poslouchá a dívá se vám do očí. Oční kontakt je dlouhý a upřený. Hladí vás po tváři, po zádech, neustále hledá záminky aby se vás mohl dotknout.

Ve jménu lásky

Jak poznáte, že do vás muž zamiloval, že jste se stali středem jeho vesmíru? Bude chtít být stále s vámi. Byl by nejradši, kdyby jste s ním chodila do posilovny, na fotbal i do práce. Bere vás mezi své kamarády nebo dává před nimi přednost vám.

Neustálý zájem o Vás

Zajímá ho vše, co se týká vás. Když mluvíte, pozorně poslouchá a dívá se vám do očí. Oční kontakt je dlouhý a upřený. Hladí vás po tváři, po zádech, neustále hledá záminky aby se vás mohl dotknout.

Rovnocenný vztah

Všem dává najevo, že k sobě patříte. Bere vás za ruku nebo kolem ramen, hladí vás po vlasech. Neříká „já”, ale „my”. Někdy zrcadlí vaše pohyby.

Pokud se chová pozorně, řekl vám o svých předchozích vztazích, nemá problém před vámi zvednout telefon a vy se v jeho přítomnosti cítíte jako princezna, je to jasné. Jste středem jeho vesmíru. Nejde o laciný flirt, myslí to s vámi opravdu vážně.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9966 (vitejdoma.cz/rodina#5477)


Přidat komentář