Inzeráty - požadavky žen a mužů

Často se muži pokouší dělat ze sebe drsňáky s domněnkou, že se tak budou ženám více líbit. Ale opak je, jako vždy, pravdou. Ženy vysloveně touží po tom, aby muži přiznali svou slabost a to že jsou nesmělí.

Žebříček požadavků a faktorů

Polští vědci prostudovali více jak tisícovku inzerátů a sestavili žebříček požadavků a faktorů, které si lidé vybírali.

Shrnutí požadavků

Z výzkumu vyšlo, že ženy zajímá více budoucnost, proto bylo jejich nejčastějším požadavkem vzdělání, majetek a zázemí. Zato muži, jako vždy nezklamali a jejich výběr ztenčili na krásu a vzhled.

Z výzkumu vyplynulo

Z výzkumu vyplynulo, že velký nezájem byl o staré mládence, mladé hochy, ženy, které nepracují, ale i dobré vzdělání žen bylo mužům na obtíž.

Ženy touží po upřímnosti

Zajímavosti je, že muži v inzerátech lžou, a to mnohem více než ženy. Často si přidávají v platu, vzdělání, inteligenci a někdy i ve velikosti přirození (záleží však na tom, zda úmyslně nebo neví „jak na to”). Ovšem podle odborníků, ženy s tím tak nějak počítají.

Často se muži pokouší dělat ze sebe drsňáky s domněnkou, že se tak budou ženám více líbit. Ale opak je, jako vždy, pravdou. Ženy vysloveně touží po tom, aby muži přiznali svou slabost a to že jsou nesmělí. To v ženě vyvolává více emocí, čímž se onen muž stává žádanějším.

Nejpřitažlivější věci pro ženy

  • Vzdělání – to ženy považují za jakousi záruku vyššího společenského postavení
  • Věk – věk ženám něco málo napovídá o majetnosti muže
  • Majetek – výzkum ukázal, že podle jejich účastnic souvisí movitost s věkem
  • Výška – vysokou postavu ženy hodnotí jako symbol zdraví a síly

Nejpřitažlivější věci pro muže

  • Váha – v souvislosti s výškou a věkem muži odhadují postavu a tím i atraktivnost. Menší ženy zaujaly více.
  • Vzdělání – ve většině případech převažoval názor, že muž má být vzdělanější než žena
  • Stav – více odpovědí na inzeráty dostávaly svobodné ženy, než rozvedené či vdovy
  • Věk – věk berou muži jako jeden z nejvýznamnějších znaků krásy

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9978 (vitejdoma.cz/rodina#5680)


Přidat komentář