Invalidní vozíky

Pacient, kterému je vozík předepsán, navštíví některé ze specializovaných pracovišť. Tam mu invalidní vozík na základě specifických požadavků odborného lékaře, jeho požadavků a konstrukčních omezení specializovaní pracovníci invalidní vozík vyberou.

Invalidní vozík

Pacient, kterému je vozík předepsán, navštíví některé ze specializovaných pracovišť. Tam mu invalidní vozík na základě specifických požadavků odborného lékaře, jeho požadavků a konstrukčních omezení specializovaní pracovníci invalidní vozík vyberou a často také individuálně sestaví. Obvykle takové specializované pracoviště zajišťuje i požadovaný servis a údržbu invalidního vozíku či jeho následné úpravy.

Typy invalidních vozíků

  • Invalidní vozík určený jen k tlačení jinou osobou
  • Invalidní vozík s možností pohybu ruční silou uživatele
  • Invalidní vozík s vlastním pohonem (nejčastěji elektrickým)

Podmínky pro klidný přesun vozíkem

K dopravě invalidními vozíky jsou nutné zvláštní podmínky. Zejména rovný povrch komunikací, výtahy, bezbariérové nájezdy, zvedací plošiny, nízkopodlažní vozidla, dostatečný průjezdní profil a manipulační prostor v místech, kde je třeba se otáčet, vystupovat, nastupovat apod., na WC, parkovištích, atd.

Tělesným postižením život nekončí - naopak! Vyzkoušejte ergoterapii - léčbu prací!

Elektrický vozík

Aby mohl zdravotně postižený občan uplatnit požadavek u své zdravotní pojišťovny, musí mu vozík předepsat lékař s odborností pro rehabilitaci, ortopedii, neurologii nebo vnitřní lékařství (internista). Přidělení schvaluje revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9988 (vitejdoma.cz/rodina#5834)


Diskuze a zkušenosti

Ivana K. | 30.11.2017 10:27
Prosím o sdělení ceny u pytle na invalidní vozik, syn měří 160-170 cm. Kalkulaci prosím na czechvelvet@gmail.com. Díky Email: czechvelvet@gmail.com


Přidat komentář