Incest - sex mezi příbuznými

Incest - co je to incest. Sex mezi příbuznými aneb jak to vidí odborníci. Jak dochází k incestu. Incest a matky. Jak zabránit incestu. Co můžete udělat pro to, aby k incestu vůbec nedošlo. Pomoc obětem incestu.

Co je to incest

Incest může být úzce definován jako pohlavní styk mezi pokrevními příbuznými, pojem byl však rozšířen tak, aby zahrnoval jakoukoli formu sexuálního kontaktu - orální, anální, manuální - mezi členy rodiny, včetně kontaktu mezi nevlastním rodičem a nevlastním dítětem. Na rozdíl od ostatních trestných činů probraných v této kapitole není incest obvykle násilným trestným činem, ale spíše trestným činem svedení. Nejčastěji k incestu dochází mezi otcem nebo nevlastním otcem a dcerou, i když, jak se stále více případů dostává na světlo, slýcháme i o matce nebo nevlastní matce a synovi, otci a synovi, prarodiči a vnučce, a také se objevuje incest mezi sourozenci, který může pokračovat do dospělosti.

Sex mezi příbuznými aneb jak to vidí odborníci

V rozporu s Freudovým předpokladem, že výpovědi jeho vídeňských pacientek o sexuálním obtěžování v dětství otcem nebo strýčkem byly fantazie podnícené přáním, je incest mnohem častější, než by většina lidí byla ochotna věřit. I když je neobyčejně obtížné získat fakta, terapeuti a zákonodárci se kloní k názoru, že se to může týkat až jedné desetiny rodin. Pozornosti úřadů nebo zdravotníků se dostane pouze v jednom z dvaceti případů. Pachatelé jsou obvykle obyčejní lidé, kteří se nijak neliší od ostatních. Jak víme z několika případů prezentovaných v televizních dokumentárních pořadech i z případů vražd, jimž se dostalo velké publicity, muži, kteří svedou své dcery, chtějí budit dojem oddaných a vroucných mužů žijících jen pro rodinu a sami se tak rádi vidí.

Jak dochází k incestu

V typickém případě bývají manžel a manželka z různých důvodů sexuálně odcizeni (často je manželka nějak „nemocná“). Otec touží po nějaké formě fyzického kontaktu; dcera je rozmrzelá, že matka o ni dost nepečuje. V takové situaci nemusí být hnací silou jenom sex, ale spíše lidská důvěrnost a blízkost, které otec neumí dosáhnout nějakým jiným než sexuálním způsobem. Incestní vztah často začíná, když dcera dosahuje puberty, ale může začít i mnohem dříve. Zvláště v situacích, kdy o děti pečuje matka a otec má právo návštěv o víkendech a o prázdninách. Sexuální zneužívání může začít, když je dítě ještě v předškolním věku.  ## Dr. Helen Singer Kaplanová

ředitelka výzkumného programu pro lidskou sexualitu na Payne Whitney Clinic of New York Hospital, poukázala na to, že incest je zřídkakdy otázkou znásilnění dítěte, ale spíše otázkou svedení. Dětem se líbí, když jsou sexuálně vzrušeny, plnou schopnost být vzrušeny mají od věku zhruba 4 let. Nakonec mají pocit viny nejen proto, že narušily normální rodinné vztahy, ale mohou mít provinilý pocit ještě hlubší, protože se jim sexuální vzrušení líbilo.

Incest 

Ve velkém počtu případů, jakmile incest jednou začne, pokračuje pravděpodobně po několik let a končí, až když dcera odejde z domova na vyšší školu nebo se vdá nebo - stále častěji - když uteče z domova. V jedné studii bylo zaznamenáno, že 50 procent dívek, které utekly z domova, to udělalo kvůli sexuálnímu zneužívání členem rodiny.

 Incest a matky

Obvykle se předpokládá, že v incestových situacích se účastní tři lidé, že matka si je téměř vždy do značné míry vědoma, co se děje, avšak odmítne si přiznat skutečnost, když je s ní konfrontována. Protože odmítá věřit, že takové věci se dějí v jejím vlastním domě, nijak rozhodně se nepokouší o jejich ukončení. Dr. Kaplanová, která je známou sexuální terapeutkou a autoritou na anorgasmické ženy, také poznamenala, že u těchto žen mohlo v minulosti dojít k sexuálnímu poměru s otcem nebo starším bratrem.

Lolita a ty další..

Mnoho žen, které prožily incest, bylo svedeno ve věku před pubertou nevlastním otcem, pravděpodobně pedofilem, který si vzal matku proto, aby získal přístup k dítěti, jak je to popsáno v Lolitě. Američtí psychiatrická asociace odhaduje, že 12 až 15 milionů žen po celé zemi má zkušenost s incestem s různým stupněm závažnosti - od mazlení až po pohlavní styk - a že počet případů, kde se účastní nevlastní otec a nevlastní dcera, dříve odhadovaných na 25 procent, stále stoupá, v důsledku zvyšujícího se počtu opětovně uzavíraných manželství.

Jak zabránit incestu?

Můžete pomoci zabránit incestu, když budete pozorná k některým příznakům. U malých dětí si všímejte, zda se neobjevují noční můry, nutkavá masturbace a bolístky v genitální oblasti, zvláště po návštěvách odloučeného manžela. U starších dětí je nápadné náhlé stranění se přátel, tajnůstkářství a deprese. U dcery, která začíná dospívat, sledujte, jestli se otec nezačíná chovat jako nápadník, jestli nežárlí na přítele dcery a není nepřátelský k jejím přátelům obého pohlaví. Jestliže se objeví některý z těchto příznaků, je důležité hned vyhledat patřičnou pomoc.  ## Co můžete udělat pro to, aby k incestu vůbec nedošlo

Všímejte si jakýchkoli smyslných projevů včetně líbání, aby bylo možné od takovéhoto chování odradit nenuceným, ale pevným hlasem. Nikdy nedovolte dětem, aby sdílely se svými rodiči postel nebo aby se staly svědkem pohlavního aktu mezi rodiči. Jako rodiče byste neměli děti zvykat na nenucenou nahotu a neměli byste se sprchovat nebo koupat se svými dětmi poté, co dosáhly věku tří let. Jestliže jsou rodiče sexuálně odcizeni, měli by vyhledat poradnu pro rodinu a pod vedením poradce zvážit společnou sexuální terapii.

Pomoc obětem incestu

Mnoho žen, které se musely vypořádat s neodstranitelnými psychosexuálními následky incestu, bylo schopných dosáhnout rovnováhy v dospělosti tím, že konfrontovaly svůj hněv a vinu prostřednictvím některého typu léčby. Účast ve svépomocné nebo v terapeutické skupině může mít obzvláště léčivý účinek pro ženy, které nebyly schopné vyslovit své pocity ani před svými nejbližšími. Místní zdravotní nebo sociální instituce by vám měly poradit, kde najít pomoc, existuje i mezinárodní síť pro záchranu obětí incestu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9955 (vitejdoma.cz/rodina#5229)


Přidat komentář