I ženy umí dobře řídit!

Při výzkumu bylo sledováno přes 40 mužů a žen ve věku od 18 do 35 let. Bylo zjištěno, že ženy dovedou daleko lépe převést pozornost z jednoho podnětu na jiný, což jim řízení ulehčuje.

I ženy umí dobře řídit

Výzkumy britské endokrinologické společnosti ukazují, že ženský hormon estrogen dává ženám šanci lépe (ve větším rozsahu) se naučit dopravní předpisy.

Díky hormonu estrogenu

Díky estrogenu jsou ženy psychicky flexibilnější než muži. Hormon ovlivňuje činnost čelního mozkového laloku, který je zodpovědný za činnosti jako je paměť, schopnost učit se pravidla, předvídání, pozornost a kontrola jízdy.

Výzkum pohlaví v řízení

Při výzkumu bylo sledováno přes 40 mužů a žen ve věku od 18 do 35 let. Bylo zjištěno, že ženy dovedou daleko lépe převést pozornost z jednoho podnětu na jiný, což jim řízení ulehčuje.

Činnosti vyžadující psychickou flexibilitu zvládají ženy lépe než muži. Studie prokázala, že estrogen pozitivně ovlivňuje neuronovou aktivitu čelního mozkového laloku.

Opatrnost a flexibilita

Muži mají při řízení větší tendenci riskovat, ženy jsou opatrnější. Psychologové tvrdí, že řízení není jednoduchá činnost. Je třeba ovládat auto, mít odhad a samozřejmě znát pravidla. Muži se sice lépe orientují, ale zase jsou častými viníky nehod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10093 (vitejdoma.cz/rodina#7039)


Přidat komentář