Gestikulace v zahraničí a jeho význam

V Turecku je za velmi neslušné gesto považován zvednutý ukazováček. Důležité je projevovat úctu ke starším lidem. Mladší by měl výrazně staršímu člověku vždy políbit ruku, a to tak, že ji nejdříve přiblíží ke rtům, poté k čelu, a pak řekne „merhaba”.

Španělsko

Ve Španělsku hostitele vždy potěšíte květinami. Dávejte si však pozor, jaké květiny zvolíte. Vyhněte se zejména chryzantémám, které se používají výhradně na pohřbech. Ani rudé růže nejsou ideální volbou. Poraďte se raději v místním květinářství. V případě obav můžete zvolit láhev nějakého kvalitního vína, s výběrem vám rádi poradíme.

 Řecko

Pokud na vás začne řecký prodavač mávat dlaní dolů, vypadá to, jako by se s vámi loučil. Význam tohoto gesta je však: „Pojď sem!”

Turecko

V Turecku je za velmi neslušné gesto považován zvednutý ukazováček. Důležité je projevovat úctu ke starším lidem. Mladší by měl výrazně staršímu člověku vždy políbit ruku, a to tak, že ji nejdříve přiblíží ke rtům, poté k čelu, a pak řekne „merhaba”. Mladší jedince stačí jen pozdravit (merhaba). A když už navštívíte Turecko, stravujte se podle turecké diety...

Tunisko

V Tunisku (poznejte před cestou tuniské obyvatele) je nejhorším gestem palec a ukazováček spojený do písmene „O“. Může být chápán i jako pohrůžka (zabiju tě!).

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10023 (vitejdoma.cz/rodina#6072)


Přidat komentář