Evropský průkaz zdravotního pojištění

Pojišťovny, kterou tuto službu poskytují, můžete si nechat vystavit tzv. evropský průkaz zdravotního pojištění – EHIC, díky kterému máte nárok na plnou zdravotní péči v České republice a nezbytnou zdravotní péči ve státech Evropské unie.

EHIC

Pojišťovny, kterou tuto službu poskytují, můžete si nechat vystavit tzv. evropský průkaz zdravotního pojištění – EHIC, díky kterému máte nárok na plnou zdravotní péči v České republice a nezbytnou zdravotní péči ve státech Evropské unie a některých dalších státech (Norsko, Island, Lichtenštejnsko).

Lékařsky nezbytnou zdravotní péčí se rozumí veškerá péče, která musí být poskytnuta pojištěnci v závislosti na jeho zdravotním stavu tak, aby nemusel zkrátit předpokládanou dobu svého pobytu v dané zemi z důvodu lékařského ošetření. Patří zde zejména nutná neodkladná péče jako je úraz, vznik akutního onemocnění, akutní zhoršení zdravotního stavu, neodkladný porod.

Jaké je pojištění v zemích EU

Pokud potřebujete v zahraničí lékařské ošetření a vlastníte přitom průkaz EHIC, neznamená to ještě, že všechny zdejší zdravotní služby pro vás budou zcela bezplatné. Musí se jednat o zdravotní péči v zařízeních, které jsou zapojeny do systému veřejného pojištění dané země. Stejně jako místní pojištěnci budete také muset platit poplatky za spoluúčast na poskytnuté zdravotní péči (předejít tomu však můžete pojištěním léčebných výloh ještě před odjezdem do zahraničí).

Cestovní pojištění

Nezbytným minimem by při cestě do zahraničí mělo být cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel a úrazové pojištění. Pojištění léčebných výloh pokrývá úhradu nákladů na lékařské ošetření, na léky, pobyt v nemocnici, přepravu do zdravotnického zařízení, náklady na převoz domů nebo na případnou cestu opatrovníka do ciziny.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9953 (vitejdoma.cz/rodina#5133)


Přidat komentář