Egyptská mytologie - horoskop

Tito lidé jsou velmi pečliví a přesní a nesnášejí chaos a nepořádek. Bývají náladoví, podezřívaví až nedůvěřiví. Na své okolí působí tajemně a kdykoliv jsou ochotni druhým pomoci. Špatně snášejí fyzickou i psychickou námahu.

Egyptská mytologie - Amon - Ra (30.leden - 1.březen)

Lidé tohoto znamení jsou originální, nezávislí. Mají geniální myšlenky a dokáží změnit mnohé v budoucnosti lidstva. Je mezi nimi mnoho vědců a badatelů. Jsou idealisté, dokáží se nadchnout a zuby nechty jít za svým cílem. V práci pro ně hlavní nejsou peníze, ale seberealizace. Pokud dělají něco, co je nebaví, dokáží znechutit i své okolí.

Egyptská mytologie - Mut (2.březen - 3.duben)

Bohyně Mut je patronkou lidí, kterým je činěno příkoří a pode toho vypadají vlastnosti lidí narozených v tomto znamení. Jsou bojovní, intuitivní a spravedliví. Mají charisma, kterému opačné pohlaví těžko odolává. V lásce však štěstí většinou nemají. Jsou organizačně zdatní a praktičtí. Mezi jejich záporné vlastnosti patří netrpělivost až podrážděnost. Dokáží být velmi ironičtí, pokud je hned nepochopíte nebo nejste v něčem tak dobří jako oni.

Egyptská mytologie - Isis (4.duben - 6.květen)

Isis, nejslavnější egyptská bohyně, je pokládána za dárkyni a ochránkyni života. Lidé narozeni v jejím znamení jsou harmoničtí, stmelují celou rodinu a pomáhají slabším. Jsou skvělými rodiči a dokáží se přizpůsobit změnám. Své vlastní intuici věří natolik, že si nenechají poradit od druhých. Jsou velmi klidní, trpěliví a mají smysl pro umění.

Egyptská mytologie - Horus (7.květen - 8.červen)

Lidé tohoto znamení touží především po seberealizaci. Jsou vynalézaví, obratní a mají vynikající paměť. Jsou skvělými řečníky a kvůli své upovídanosti často nedokáží udržet tajemství. Jsou sice pracovití, ale jejich roztržitost a netrpělivost jim brání dojít kýžených výsledků. Na druhé straně jsou velmi vynalézaví, v lásce především. Jejich silnou zbraní je umění flirtovat.

Egyptská mytologie - Geb (9.červen - 12.červenec)

Toto znamení symbolizuje plodnost a mateřství a nese v sobě spoustu ženských prvků. Lidé narození v Gebu jsou romantičtí a nenapravitelní snílci, ale protože vnímají i velmi odlišnou realitu, tíhnou k pesimismu a depresím. Chybí jim sebedůvěra. Jsou při tom velmi empatičtí, spolehliví, skromní a pečliví. Trpí neustálým strachem ze ztráty partnera, ale mají-li ve vtahu alespoň trochu jistoty, stávají se ideálními partnery.

Egyptská mytologie - Sechmet (13.červenec - 14.srpen)

Toto velmi sebevědomé znamení má dostatek pevné vůle, aby dosáhlo svých cílů. Má vynikající instinkt a charisma, na které se lepí opačné pohlaví. V lásce však není jednoduchým partnerem, vyžaduje naprostou volnost a stejně rychle jako se zamiluje se také odmiluje. Manželství se Sechmetem je velmi divoké. V práci je ovšem tento tvor nenahraditelný.

Egyptská mytologie -Toth (15.srpen - 16.září)

Tito lidé jsou velmi pečliví a přesní a nesnášejí chaos a nepořádek. Bývají náladoví, podezřívaví až nedůvěřiví. Na své okolí působí tajemně a kdykoliv jsou ochotni druhým pomoci. Špatně snášejí fyzickou i psychickou námahu. Jsou věrnými a milujícími partnery, ale bojí se vyjadřovat své city.

Egyptská mytologie - Seth (17.září - 20.října)

Nositelé tohoto znamení jsou po celý život sužování otázkou správné volby. Neustále se bojí, že se rozhodnou špatně a podléhají úzkosti. Nesnášejí nátlak a nespravedlnost, za kterou dokáží bojovat. Jsou velmi diplomatičtí a vždy dokáží najít kompromis. Pro jejich duševní růst je velmi důležitá oddanost a pochopení partnera.

Egyptská mytologie - Osiris (21.říjen - 25.listopad)

Tito lidé jsou velmi inteligentní, aktivní a zvídaví. Nemají rádi tajemství, chtějí vědět vše. Touží po dokonalosti a vyžadují dokonalost i od druhých. Chyby neodpouštějí. Dokáží skvěle maskovat své city, takže někdy nevíte, na čem jste. Přesto jsou tito lidé skvělými kamarády a společníky a málokdy ve svém životě strádají.

Egyptská mytologie - Anubis (26.listopad - 28 prosinec)

Nositelé tohoto znamení milují riziko a dobrodružství. Touha po nebezpečí je často vhání do propasti, ze které nevyjdou bez šrámů. Na druhé straně přesně vědí, čeho chtějí v životě dosáhnout, a také toho dosáhnou. Někdy jsou sobečtí, neboť dělají co se jim zrovna líbí a vyžadují, aby se mu ostatní přizpůsobovali. V lásce jsou ovšem věrní a do vztahu vnáší vítr, díky němuž se nudit nikdy nebudete.

Egyptská mytologie - Hathor (29.prosinec - 29.leden)

Hathor je velmi moudré znamení. Nezajímá se o povrchní krásu, ale o skutečné hodnoty života. Okolí jej však často považuje za podivína, a proto nezřídka zůstává osamocený.

Má vlastní řád, kterým by se měl svět řídit, ale on sám se měnit nechce. Ohrnuje nos nad druhými názory a přitom právě ony mu mohou pomoci na cestě k duševní dokonalosti. Najde-li partnera, který ho bude chápat, je ve vztahu velmi oddaný a milující.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10031 (vitejdoma.cz/rodina#6153)


Přidat komentář