Digitální vysílání

Jak z výše uvedeného vyplývá, současný televizní signál se oseká a tam, kde se nyní vleze jediný kanál bude možno vysílat podobné programy čtyři, které bude možno přijímat pomocí tzv.set-top-boxů, které tento digitální signál rozkódují.

Co znamená pojem digital?

To, co můžeme sledovat každý den na televizní obrazovce, jsou statické obrazy, které se střídají ve velké rychlosti za sebou. Tyto obrázky by bylo možno definovat jako obrazové body, které jsou seřazeny do řádků. Na vaši obrazovce se však takto znázorní pouze 576 takových řádků, ostatní jsou mimo vnímání lidského oka.

Proces digitalizace televizního vysílání je tak v podstatě pouze zoptimalizování přenosu dat tak, aby náš televizor přijímal a vysílal pouze to, co je pro nás jako konečného diváka viditelné a užitečné. Dalo by se to přibližně srovnat třeba s formátem MP3, kde se rovněž ořezávají některé frekvence, které lidské ucho neslyší nebo tento rozdíl rozpoznává obtížně.

K čemu to všechno bude dobré?

Jak z výše uvedeného vyplývá, současný televizní signál se oseká a tam, kde se nyní vleze jediný kanál bude možno vysílat podobné programy čtyři, které bude možno přijímat pomocí tzv. set-top-boxů, které tento digitální signál rozkódují. Mimo televizní kanály zde zbude spousta místa na další doplňkové služby, přičemž už teď rozšířený teletext bude tou nejzákladnější.

Podle vývoje by se mohlo rozvinout i například připojení na internet, objednávaní výrobků z teleshoppingu přimo přes televizi nebo rovnou například výběr z konkrétních placených kanálů a okamžité placení jen za to, na co se chci v ten moment dívat.

Větší výběr televizních kanálů

Především však se s digitalizací pojí větší výběr televizních kanálů a rozhlasových stanic. Ty budou rozděleny do tzv. multiplexů. Každý z těchto multiplexů bude obsahovat čtyři televizní kanály.

To znamená i pro menší televizní stanice velkou možnost, jak svým vysíláním pokrýt celé území České republiky, což samozřejmě ovlivní i rozdělení reklamního koláče a ne každý z nynějších velkých hráčů na televizním trhu rychlou digitalizaci podporuje.

  • Analogové i digitální vysílání

    Digitálně se tedy zatím vysílá pouze lokálně, zároveň pokračuje analogový přenos ve formě, v jaké ji známe u několik let.

    Kdy dojde k plnému zdigitalizování českého televizního vysílání je tedy v rukou nejen jednotlivých televizních stanic, ale jak už to vypadá, i soudů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10149 (vitejdoma.cz/rodina#8276)


Přidat komentář