Den matek

Svým způsobem byl zneužit i Svátek matek. Ve 20. a 30.letech byl Den matek zneužit německými národními socialisty, kteří v rámci své fašistické ideologie vysoko vyzdvihovali mateřství německých žen.

Kdy a jak vznikl?

Historie svátku Dne žen sahá až do února roku 1908, kdy americké ženy uspořádaly první Den žen a demonstrovaly za svá hlasovací, politická a ekonomická práva.

V roce 1910 na Mezinárodní ženské konferenci v Kodani bylo rozhodnuto, že bude určen jeden den, který bude významným datem pro všechny ženy na celém světě. Již o rok později se MDŽ slavil poprvé 19.března v Německu, Rakousku, Švýcarsku i Dánsku.

V roce 1975 byl svátek oficiálně uznán Organizací spojených národů. 8.březen je rovněž každoročně výrazně připomínán v Evropské unii.

Den žen měl a má svůj smysl - ten by mu měl být navrácen stejně jako lidskoprávní význam.

Slavení

Svým způsobem byl zneužit i Svátek matek. Ve 20. a 30.letech byl Den matek zneužit německými národními socialisty, kteří v rámci své fašistické ideologie vysoko vyzdvihovali mateřství německých žen.

Den matek je ale ve svém smyslu jiným svátkem — byl vyhlášen státním svátkem v USA v roce 1914, aby alespoň jeden den v roce bylo vysloveno uznání opomíjené práci matek.

Rozepře - Den matek a Den žen v kalendáři

Naši poslanci vrátili MDŽ zpět do hry v předloňském roce. Byla schválena novela zákona o státních svátcích. Zda budou tyto svátky všeobecně uznány a bude jim dán nový rozměr, bude záležet především na mužích.
Den žen připadá na 8. března. Den matek je 14. května.

A zda slavit, či neslavit? To už je na každém z vás, zda si myslíte, že si vaše manželka, partnerka či maminka kytičku zaslouží.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10112 (vitejdoma.cz/rodina#7390)


Přidat komentář