Den bez aut

Neustálá potřeba cestovat z jednoho konce města na druhý, zvyšující se požadavky na produktivitu práce i zvýšený pohyb zahraničních návštěvníků v dovolenkové sezóně dokáže vytvořit v přecpaných magistálách pořádné peklo.

Konec dopravních zácp

Kolony automobilů pomalu popojíždějícíh od křižovatky ke křižovatce, dopravní zácpy, znečištěný vzduch, hluk a v neposlední řadě i všudypřítomný stres - to je denní obrázek všech velkých a větších evropských a světových měst.

Neustálá potřeba cestovat z jednoho konce města na druhý, zvyšující se požadavky na produktivitu práce i zvýšený pohyb zahraničních návštěvníků v dovolenkové sezóně dokáže vytvořit v přecpaných magistálách pořádné peklo.

Boj proti aut ve městech

Přeplněné třídy a ulice měst jsou důsledkem mohutného vzepětí automobilového průmyslu po druhé světové válce. Na přelomu padesátých a šedesátých let už bylo jasné, že při pokračování tohoto trendu se z velkých metropolí stanou brzy natlakované přeplněné hrnce. V sedmdesátých letech navíc došlo k tzv. ropné krizi, která inspirovala Švýcary k tomu, aby po čtyři následující neděle zely silnice prázdnotou.

Neustálý vzrůst aut na silnicích

U nás se poprvé konal Den bez aut 15. listopadu 1991. Dvaadvacáté září mu přísluší od roku 1998, kdy tato ekologická iniciativa proběhla ve Francii a postupně přešla pod záštitu Evropské komise. Den bez aut je v současnosti zařazený do Evropského týdne mobility, kdy se na území zainteresovaných měst řeší otázky udržitelnosti městské dopravy a probíhají akce k zlepšování a pochopení mobility obyvatelstva.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10166 (vitejdoma.cz/rodina#8458)


Přidat komentář