CzechTek - pro některé trn v oku

Dnešní dobu, v níž vládnou počítače a lidé se neustále honí za úspěchem a za penězi nevystihuje žádná hudba lépe než právě hudba elektronická. Na CzechTeku se jedná o převahu freetekna, ale slyšet lze i jungle, reggae, hip hop a další.

Vznik a vývoj CzechTeku

V době, kdy do našich životů začaly pronikat počítače a kdy se zjistilo, že dokáží vytvářet i zvuky, vznikla elektronická hudba. Začaly se pořádat hudební akce nevídaného rozměru, ovšem značně předražené. Lidé dostali nový nápad: udělat si festival po svém. Festival, na kterém se neplatí vstupné a na chod akce přispívá jen ten, kdo sám chce. Zpočátku se jednalo o malou párty pro několik desítek lidí. V pátek se sešli a začali stavět aparaturu, večer se spustila hudba a tancovalo se až do neděle. Poslední den akce po sobě všichni uklidili a vrátili se, odkud přišli. CzechTek se však pro velký úspěch a vzrůstající počet příznivců začal od roku 1994 konat pravidelně každý rok, a to vždy poslední víkend v červenci.

Žánry tekna a jeho efekty

Dnešní dobu, v níž vládnou počítače a lidé se neustále honí za úspěchem a za penězi nevystihuje žádná hudba lépe než právě hudba elektronická. Na CzechTeku se jedná o převahu freetekna, ale slyšet lze i jungle, reggae, hip hop a další. Jedná se o tzv. underground, tedy něco, co stojí mimo hlavní proud. Hudba má na lidi spolu se světelnými efekty zvláštní, až hypnotický účinek. Přestože není CzechTek akce organizovaná, vše probíhá spontánně a každý se svobodně podílí na jeho chodu.

Co vadí lidem na CzechTeku?

Trnem v oku nejsou lidem jen pochybní technaři s dredami a špínou až za ušima, ale údajně také hluk a znečistění blízkého okolí. Značným problémem jsou také drogy, které se na CzechTeku užívají. Nutno však podotknout, že drogy se konzumují i na jiných, legálních akcích.

Co se odehrálo během roku 2005

V roce 2005 došlo ke konfliktům mezi účastníky technoparty a policisty. Pozemek, na kterém se akce konala, byl řádné pronajatý, podle policistů ale účastníci nerespektovali hranice tohoto pozemku. Účastníky však údajně na pozemky vytlačila sama policie, a to zablokováním přístupových cest. Následoval zásah policie, jehož následkem bylo několik desítek vážně raněných. Z nepřiměřeného útoku na účastníky technoparty nebyl obviněn žádný policista, z útoku na policisty bylo však obviněno devět účastníků.

Co se odehrálo během roku 2006

V pořadí již třináctý CzechTek konaný v blízkosti vesnice Maštov v Doupovských horách proběhl bez konfliktů. Také pozemek byl řádné pronajatý. Na pořádek a bezpečnost akce dohlíželi vojenští policisté.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10013 (vitejdoma.cz/rodina#6028)


Přidat komentář