Co představují fonty

Známým kreslicím programem umožňujícím rozsáhlé funkce s písmem je program CorelDraw. Vektorový popis písmem využívají i jazyky pro popis strany, jako jsou PostScript, Truelmage, DDLlaserových tiskáren.

Základní podoba fontů

Každé písmeno či znak je popsán několika základními charakteristikami, které určí jeho výslednou podobu.

Tyto charakteristiky představují fonty (v typografii se hovoří o řezu písma) a jsou to:

 • tvar písma - udává se názvem, např. Helvetica, CG Times, Times Roman - určuje fyziognomii fontu;
 • velikost - většinou se udává v počtu bodů na výšku znaku (např. CG Times 10), nebo počtu znaků na palec (např. Courier 10).

  Tyto základní „míry” písmene (znaku) doplňují další vlastnosti, které upřesňují charakteristiky pro konečné zobrazení znaku:

 • zobrazení - určuje se způsob zobrazení fontu v textu. Sem patří proložené písmo (kurzíva), nadsazené či podsazené písmo, přeškrtnutí písma, stínované písmo, podtržení písma;

 • tloušťka čáry;
 • barva písma.

Druhy písma

Podle charakteru tvorby tvaru znaků rozlišujeme dva druhy písma:

 • rastrové - tvar je definován množinou bodů;
 • vektorové (liniové, čárové) - tvar je definován jako posloupnost úseček, eliptických či kruhových oblouků či křivek.

  Toto rozlišení je pro tvůrce aplikace podstatné, neboť ovlivňuje možnosti manipulace s textem.

 • Rastrová definice fontu

  omezuje tvůrce nejen ve velikostech písma, ale vyžaduje i větší nároky na kapacitu paměti pro uložení knihovny fontů, neboť pro každou velikost je třeba uložit samostatnou matici bodů téhož písmene. Také možnosti přesunů, změna velikosti či efekty s písmeny jsou velmi omezené. Zvětšení velikosti písma se projeví u písma hranami u křivek a obloukových částí znaku.

 • Vektorové fonty

  je možno zvětšovat či zmenšovat, různě je natáčet (rotovat), měnit směr písma, vyplňovat tvar různými barvami, rastry či obrázky. Tato definice fontu umožňuje tvůrci velkou volnost při manipulaci s textem. Takový popis písmene dovoluje také dokonalejší vykreslení tvaru písma, na rozdíl od klasických rastrových fontů. Číslo uvedené za fontem určuje výšku znaku v bodech, např. CG Times 10. Změna velikosti písma neovlivní jeho tvar, neboť velikost všech křivek a úseček, které tvoří tvar písmene, je změněna v daném měřítku.

Rozsáhlé funkce s písmem

Známým kreslicím programem umožňujícím rozsáhlé funkce s písmem je program CorelDraw. Vektorový popis písmem využívají i jazyky pro popis strany, jako jsou PostScript, Truelmage, DDLlaserových tiskáren. Tyto programy obsahují příkazy pro generování fontu, ale i některé speciální typografické funkce. Pokud je šířka každého znaku stejná, hovoříme o neproporcionálním tisku. Číslo udané po názvu fontu určuje počet znaků na 1 palec délky řádku. Například označení často používaného neproporcionálního fontu Courier 10 udává, že se do délky 1 palce se umístí 10 znaků. Znamená to, že čím větší číslo, tím menší velikost písmen. Text někdy nevypadá pěkně, širší znaky jsou příliš u sebe, mezi užšími jsou naopak velké mezery. Tyto fonty se používají při výstupu textu na obrazovce, především v textovém režimu zobrazování. Je používán u všech typů tiskáren. a jiné, používané pro řízení tisku

 

Pro kvalitnější zobrazení se využívá proporcionální tisk, kde je šířka fontu dána tvarem znaku. Výpočet počtu znaků na řádku je složitější. Proporcionálnost textu vede sice ke kvalitnějšímu zobrazení, ale přináší s sebou i některé problémy, především při zarovnávání textu. Například v tabulkách často dochází ve sloupcích k „rozházení” textu.

Softwarové prostředí

Výběr fontu je dán především softwarovým prostředím a smyslem pro estetické cítění. Každý tvůrce aplikace si musí uvědomit, že výběr fontů ovlivňuje i podmínky, za kterých bude aplikace provozována zákazníkem. Čím neobvyklejší typ písma, tím složitější a náročnější podmínky pro provozování aplikace.

MS Windows - fonty

V prostředí MS Windows je možné využívat obou typů fontů - vektorových i rastrových. Do verze 3.0 se využívaly fonty pro menu a dialogová okna závislé na výstupním zařízení, a proto se tvar fontů lišil podle použité grafické karty. Odlišné definice fontů pro tiskáni a pro obrazovku byly také jednou z příčin nedokonalosti funkce WYSIWYG. Ve verzi 3,11 lze již využívat jednotného popisu fontů pro obrazovku a pro tiskárnu prostřednictvím fontí i TrueType, který vyvíjely společně firmy Microsoft a Apple Macintosh. Tento jazyk společný pro prostředí Windows i System 7 u Apple Macintosh a současně je nyní velkým konkurentem jazyku Postcript Level 2 firmy Adobe.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10127 (vitejdoma.cz/rodina#7992)


Přidat komentář