Citové sdílení a emoční podpora mezi muži a ženami

Jedním z největších přání žen je, verbální stránka vztahu. Ženy mají potřebu se svým partnerům svěřovat, sdílet své zážitky a projevovat city. Chtějí, aby jim muž naslouchal a poznal, že má žena problém.

Důležité hodnoty pro muže

 • Udržovaná domácnost

  První co muži očekávají od vztahu je udržovaná domácnost. Chtějí, aby žena dokázala udržet příjemnou a útulnou atmosféru domova. Samozřejmostí pro muže je, příprava teplého jídla.

 • Vyjádření obdivu

  Dalším požadavkem mužů je vyjádření obdivu a úcty od své partnerky. Naopak kritika a zesměšňování je pro muže velkým důvodem k hádce či dokonce rozchodu.

 • Dostupné uspokojování

  V neposlední řadě očekávají muži ve vztahu sex. Klasickým požadavkem od manželství je, že muž bude mít dostupné uspokojování svých sexuálních potřeb, aniž by musel partnerku shánět a získávat její sexuální ochotu pozornostmi.

Důležité hodnoty pro ženu

 • Potřeba svěřit se

  Jedním z největších přání žen je, verbální stránka vztahu. Ženy mají potřebu se svým partnerům svěřovat, sdílet své zážitky a projevovat city. Chtějí, aby jim muž naslouchal a poznal, že má žena problém.

 • Pocit porozumění

  Za funkční vztah považuje žena ten, u kterého má pocit porozumění. Vyhovujícím partnerem žen je muž, který se zajímá o to, jak se partnerka cítí, všímá si jejích pocitů a je iniciativní.

 • Projevování emocí

  Dalším nejčastějším očekáváním žen je projevování lásky. Až 70% si stěžuje na nedostatek emocí od svých partnerů. Žena potřebuje být utvrzována v tom, že o ni partner stojí a že je žádoucí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10079 (vitejdoma.cz/rodina#6899)


Přidat komentář