Celoživotní vzdělávání a rekvalifikace

Se vstupem České republiky do EU se rozšiřuje také sféra celoživotního vzdělávání, zvyšuje se možnost uplatnění a migrace. Potřeba zvýšit účast na dalším vzdělávání patří k hlavním prioritám vzdělávací politiky EU.

Nezbytnost v životě - stálé vzdělávání

Pojem celoživotního vzdělávání začíná být čím dál více vyzdvihován. Je to zejména proto, že moderní doba si žádá vzdělané a pružné lidi a zaměstnance. Celoživotní vzdělávání se tak stalo nezbytností nejen pro lékaře, pedagogy a další vysoce kvalifikované pracovníky, ale také pro lidi, kteří počítali s tím, že jim střední školou učení skončí. Trh práce a nové technologie nutí veřejnost přizpůsobovat se novým změnám.

Priorita EU - neustálé vzdělávání

Se vstupem České republiky do EU se rozšiřuje také sféra celoživotního vzdělávání, zvyšuje se možnost uplatnění a migrace. Potřeba zvýšit účast na dalším vzdělávání patří k hlavním prioritám vzdělávací politiky EU.

Zvyšování akreditace

Další vzdělávání poskytují subjekty s akreditací MŠMT, které udělují akreditaci jednotlivým kurzům na tři roky. Dnes je také v zájmu zaměstnavatelů a firem poskytnout co největší rozhled, profesní růst a uplatnění svým zaměstnancům. Firmy tak často volí kurzy, kde si zaměstnanci zvyšují kvalifikaci např. v cizím jazyku, v oblasti informatiky, účetnictví a managementu. O své vlastní vzdělávání mají také zájem lidé, kteří si tak vybírají z kurzů určených pro veřejnost.

Kurzy a rekvalifikace

Úřady práce se snaží snižovat politiku nezaměstnanosti tím, že lidem rozšíří možnosti jejich uplatnění na trhu práce. V nabídce pak najdete celou řadu kurzů, která sahá od sféry gastronomie, řemeslných prací, přes kosmetické a kadeřnické služby, lesnictví až po obchod, správu apod.

Certifikát s mezinárodní platností

Exkluzivitu kurzu určuje „papír”, který potvrzuje zvládnutí celého dalšího vzdělávání. Je jím certifikát nebo osvědčení o absolvování kurzu. Váhu certifikátu určuje to, jakou územní platnost má. Vyhráno máte tehdy, pokud má certifikát mezinárodní platnost. Délka kurzů je proměnlivá – pohybuje se v řádech několika týdnů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9998 (vitejdoma.cz/rodina#5934)


Přidat komentář