Buďte diplomatem v každé situaci

Pokud máme pocit, že přesvědčení našeho protějšku nebude snadná záležitost, rozhodně ani trochu nezvyšujeme hlas, či nepoužíváme vzteklá gesta (ovšem pokud jste v jiné zemi, je to celé trochu jinak).

Vedení komunikace

Komunikace mezi dvěma lidmi by měla vést k tomu, aby došlo k předání informací, a pokud jsou tito jedinci na odlišné vlně, měli by vzájemným dialogem překlenout překážky a minimálně si dohodnout podmínky, za kterých se setkají znovu.

V obchodních styku nebo i v pracovním procesu je nutno přijímat řadu kompromisů a je třeba myslet na to, že silou se dá zlomit neposedný hřebík, ale ne názor oponenta.

Při obchodním jednání je základem zvládnout trému

Neponižujte se zbytečně

Čemu bychom se tedy měli při rozhovoru vyhnout?

Pokud máme pocit, že přesvědčení našeho protějšku nebude snadná záležitost, rozhodně ani trochu nezvyšujeme hlas, či nepoužíváme vzteklá gesta (ovšem pokud jste v jiné zemi, je to celé trochu jinak). Druhá strana může sílící intenzitu našeho projevu pojmout i jako neúctu a pokud by s rozhovoru okamžitě odešla, mohli byste vinu přikládat pouze sami sobě.

Váš hlas by měl být na úrovni hlasitosti, se kterou běžně hovoříte.

V tomto případě je vhodné trénovat asertivní chování, které vám umožní i nepříjemné nebo nečekané záležitosti komentovat sice s jistým odstupem, ale rozhodně ne urážlivě.

Asertivní chování

Nacvičování asertivního chování vám však může pomoci i při druhém extrému, kdy naopak vaše mluva je příliš tichá a bojíte se cokoliv pronést, jen abyste neudělali chybu. I nízká hladina hlasitosti vašeho projevu prozrazuje vaši nejistotu.

Osvojení si základních dovedností

Jestliže váš společník při rozhovoru spíše skousne nějaký ten decibel navíc, vaše věty zaražené jako nůž doprostřed jeho myšlenek ho spolehlivě přesvědčí o tom, že hovoří s někým, který není hoden jeho času.

Stejně jako je nutné osvojit si základy mluvení, je třeba trénovat i schopnost vydržet potichu. Umění mlčet je nejen ohleduplné k našemu protějšku, ale i vhodným nástrojem pro to, abychom si urovnali myšlenky a pusa nepředbíhala mozek.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10155 (vitejdoma.cz/rodina#8315)


Přidat komentář