Au pair - výdělek a zlepšení jazyka

Au pair (neboli au-pair) se může stát svobodná bezdětná dívka nebo chlapec od 18 let. Horní věková hranice je různá, pohybuje se kolem 26 let (každá země má jiné podmínky).

Au pair

Au pair je svobodná, bězdětná dívka (nebo chlapec), která přijíždí do cizí země za účelem pomoci hostitelské rodině s péčí o děti a o domácnost. Na oplátku dívka od rodiny, u které bydlí, dostává kapesné a je jí zdarma poskytnuta strava a ubytování.

Důvod proč to zkusit

 • zdokonalíte se v cizím jazyce
 • vyděláte si legální prací
 • poznáte novou kulturu
 • získáte spoustu nových přátel
 • získáte cenné zkušenosti v péči o domácnost a o děti

Podmínky pro přijetí

Au pair (neboli au-pair) se může stát svobodná bezdětná dívka nebo chlapec od 18 let. Horní věková hranice je různá, pohybuje se kolem 26 let (každá země má jiné podmínky). Podmínkou je znalost cizího jazyka na komunikativní úrovni, zkušenosti práce s dětmi a domácích prací, dobrý zdravotní stav, slušné jednání a zodpovědný přístup. Au pair pobyt není vhodný pro ty, kteří si chtějí pouze přivydělat.

Co musí zvládat

 • Childcare

  Childcare neboli pomoc s dětmi je hlavním úkolem každé au pair. Dívka by proto měla mít kladný vztah k dětem a zkušenosti práce s nimi. V hostitelské rodině au pair připravuje pro děti jídlo, doprovází a vyzvedává je ze školy, pomáhá s domácími úkoly, chodí s nimi na procházky, hraje si s nimi. V případě velmi malých dětí pomáhá také při krmení, koupání apod.

  Díky péči o děti a domácnost jako au-pair, můžete být počátkem změny životního stylu celé rodiny. Můžete zavést zdravější stravování a přimět děti ke sportování.

 • Light housework

  Součástí náplně práce je také luxování, utírání prachu, praní, žehlení, zkrátka light housework – lehké domácí práce.

 • Babysitting

  Babysittingem se rozumí hlídání dětí ve večerních hodinách. Rodina má právo požádat maximálně 3x do týdne au pair, aby zůstala večer doma s dětmi.

Znalost cizího jazyka

Přestože je požadována znalost cizího jazyka na úrovni střední školy, rodiny neočekávají, že bude au pair ihned plynule mluvit. Důležitá je ochota sblížit se a nebát se komunikovat.

Průměrná pracovní doba

Pracovní doba závisí na domluvě mezi au pair a rodinou. Odvíjí se z potřeb rodiny a doby konání jazykových kurzů, které dívka navštěvuje. Průměrná pracovní doba činí 5 až 6 hodin denně, 5 nebo 6 dní v týdnu. Po splnění svých povinností má au pair nárok na volný čas. Večery a víkendy mají au pair většinou volné. Během pobytu má dívka také nárok na dovolenou, jež může využít k návštěvě svého domova.

Jazykové kurzy

V průběhu au pair pobytu dívky dochází na jazykové kurzy. Platí si je buď samy, z kapesného (školné nebývá finančně náročné) nebo jim na ně přispívá hostitelská rodina. Vyjímečně jsou tyto kurzy bezplatné. Na závěr dívka obdrží osvědčení o absolvování kurzu, je možno získat i mezinárodní certifikát. Kromě jazykových kurzů může au pair girl studovat i jiné kurzy či zájmové kroužky.

Strávený pobyt v zahraničí jako au pair

Nejkratší doba, na kterou může au pair vycestovat, činí obvykle 3 měsíce. Nejdelší doba je pak jeden rok.

Potřebné materiály

Pokud jste se rozhodla stát se au pair girl, vyzvedněte si u agentury, která au pair pobyty zajišťuje, přihlášku. Po vyplnění ji odevzdáte, podepíšete smlouvu o zprostředkování pobytu, uhradíte zálohu a čekáte na odezvu. Agentura vám na základě vašich požadavků a zkušeností vyhledá vhodnou hostitelskou rodinu. V některých případech bude třeba vyřídit si vízum. Ve většině zemí EU však tato povinnost odpadá.

Co je součástí přihlášky na au-pair pobyt?

 • vyplněný dotazník
 • vaše fotografie
 • dopis pro hostitelskou rodinu (kde píšete o sobě, svých koníčcích, zkušenostech s dětmi apod.)
 • lékařské potvrzení o zdravotním stavu
 • kopie poslední stránky pasu
 • kopie řidičského průkazu (vlastníte-li jej)

  Některé země požadují také výpis z rejstříku trestů (Velká Británie) a kopii maturitního vysvědčení (Belgie, Francie, Rakousko, Německo aj.)

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9990 (vitejdoma.cz/rodina#5852)


Diskuze a zkušenosti

Fred Logan | 19.10.2010 01:12
povinnosti Au pair myslím si že au pair není nějaká služka nebo děvečka pro všechno ,když musí žehlit což je těžká práce a dále by mělo být stanoveno že to dělá pouze pro děti a né pro dospělé. Dále neměla by a ani to neni v jejích povinnostech uklízet byt,když domáci měli nějaký večírek. To má dělat uklízečka.


Přidat komentář