Asertivita

Asertivní chování neznamená, že za všech okolností prosazujete svou, ale umíte zdravě argumentovat. Asertivní chování spočívá v tom, že se naučíte požádat pozitivním způsobem o to, co chcete.

Asertivita

Umíte zvládat situace a své emoce v kontaktu s druhými lidmi? Dokážete říct ne, nebo si necháváte všechno líbit? V každodenní komunikaci je asertivní chování velmi důležité. Asertivní člověk totiž zdravě prosazuje svá přání a potřeby, aniž by to dělal na úkor druhých lidí. V současnosti se asertivní chování učí i v nejrůznějších kurzech.

Zdravé argumentování

 • Asertivní chování neznamená, že za všech okolností prosazujete svou, ale umíte zdravě argumentovat.
 • Asertivní chování spočívá v tom, že se naučíte požádat pozitivním způsobem o to, co chcete.
 • Učí jednat aktivně, nikoli jen reagovat.
 • Asertivním chováním nezískáte vždy to, co chcete, ale budete mít dobrý pocit z toho, že jste udělali vše, co jste chtěli.
 • Asertivita rozvíjí schopnost mít věci pod kontrolou.
 • Asertivní člověk má pozitivní postoj k druhým lidem i zdravé sebevědomí.
 • Chová se přiměřeně sebejistě, umí naslouchat druhým a přistoupit na kompromis.
 • Je schopen změnit svůj názor pod tlakem argumentů.

Pasivní a agresivní chování

 • Pasivně jednající člověk neumí jasně sdělit své potřeby a stejně tak bezradný je i k požadavkům druhých.
 • Opakem je agresivně jednající člověk, který se prosazuje na úkor druhých. Nedbá ne jejich práva. Někdy sice dosáhne svého, ale lidé k němu mají rezervovaný, často záporný vztah.
 • Agresivní i pasivní jednání mají společné to, že protistrana je vždy považována za nepřítele, která nemá jiný zájem než škodit.
 • Agresor preventivně útočí, kdežto pasivní člověk jakoby dával najevo, že nemá nárok prosadit své proti zlým lidem.

Asertivní jednání

 • Asertivní jednání bude účinné tehdy, pokud k němu přistoupí „řeč“ celého těla.
 • Asertivní jednání je klidné, uvolněné, bez napětí a vnitřního neklidu.
 • Mluva je přiměřeně hlasitá, srozumitelná, tempo řeči rovnoměrné.
 • Zrakový kontakt vzbuzuje příznivý dojem.
 • Asertivní člověk říká lidem to, co si myslí nebo přeje, ale dbá na druhé a naslouchá jejich stanovisku.
 • Když se něco nepovede, neviní z neúspěchu druhé.
 • Vždy se snaží jasně a jednoznačně formulovat svůj požadavek.
 • Asertivní člověk umí říct „ne“ a trvat si na svém, aniž by měl pocit viny.
 • Dokáže definovat jasně a srozumitelně svá přání.
 • Jedním z důležitých znaků asertivity je dosažení přijatelného kompromisu. Ve většině situací mají svou pravdu obě strany.
 • Člověk by měl umět druhému také naslouchat, respektovat jeho oprávněné požadavky.
 • Cílem není porazit druhého a prosadit svou, ale vyřešit problém.

Důvody, proč se stát asertivním

 • Vzroste vaše sebedůvěra, otevřenost a vyrovnanost.
 • Budete mít k sobě větší úctu, protože se budete snažit nenásilně projevovat své potřeby a přání.
 • Budete se méně spoléhat na druhé.
 • Nebudete se užírat problémy a stresem.
 • Lidé si vás budou více vážit a přispějete k lepší atmosféře.
 • Nebudete se obávat odmítnutí druhých lidí a toho, že uděláte chybu.
 • Vaše kariéra bude perspektivnější.
 • Celkově budete mít pozitivnější přístup k sobě, svému okolí a vůbec k životu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10075 (vitejdoma.cz/rodina#6760)


Diskuze a zkušenosti

Tomáš Tomčala | 10.05.2011 09:37
hledám knihu Prosím o pomoc při hledání knihy, v níž byly velmi pěkné ukázky a cvičení asertivního jednání. Měl jsem ji v obalu, takže nevím ani jak se jmenuje, ani kdo ji napsal. Asi jsem ji někomu půjčil a ... je po ní. úryvky z hledané knihy: popis metod MLHA, ZASEKNUTÁ GRAMOFONOVÁ DESKA a dalších. Autor popisoval kurzy, které (myslím, že v USA) pořádal. Posluchači chodili s konkrétními situacemi ze života. Pamatuji si - nákup auta v autobazaru, konflikt s matkou kvůli bytu, reklamace nějakého zboží. V jedné části nácviku posluchač říká autorovi - jste gay! On na to reaguje mlhou, je to moc pěkná ukázka, jak se dají různé situace zvládnout. Pokud znáte tuto knihu, prosím o její název, příp. autora poslat na mail: tom.tomca@seznam.cz Děkuji!!!


Přidat komentář