Amulety - štesí a magická síla

Už od dávných časů je považován amulet a talisman za předmět obdarovaný magickou silou, který je schopen chránit. Amulety byly hojně používány v Egyptě, kdy se přikládaly mrtvým do hrobky, aby jim zajistily bezproblémovou cestu posmrtným životem.

Amulety - vkládání naší důvěry a víry

Každý z nás má snad takový předmět: nosíme jej s sebou, cítíme se s ním jistější, připomíná nám něco… Třeba to jsou fotky našich blízkých, nalezený čtyřlístek, ustřižený pramínek vlasů, přivezený kámen z dovolené, plyšová hračka… Slouží nejen jako připomínka hezkých okamžiků, ale vkládáme do nich naději, že nám pomůžou, přinesou štěstí či nás ochrání…

Amulety a talismany - obdaření magické síly

Už od dávných časů je považován amulet a talisman za předmět obdarovaný magickou silou, který je schopen chránit. Amulety byly hojně používány v Egyptě, kdy se přikládaly mrtvým do hrobky, aby jim zajistily bezproblémovou cestu posmrtným životem. Dnes mnozí nevidí rozdíl mezi amulety a talismany, ale esoterikové rozlišují jejich odlišné působení.

Symbol ochrany a naděje

Původně byly amulety předměty přírodního původu, které měly ochraňovat. Mezi amulety mohl patřit čtyřlístek, léčivé bylinky, přírodní minerály, medvědí dráp apod. V dnešní době se používají amulety především v podobě přívěsků a kamenů. Ty jsou nošeny především proto, aby ochraňovaly či odsouvaly nepříjemné záležitosti. Amulet tak symbolizuje naději, kterou do něj vkládá nositel.

Amulety a talismany - štěstí v životě a v lásce

Talismanem může být prakticky cokoliv, jeho posláním je však přinášet štěstí těm, kteří v něj věří. Předmět, který nosíme, tak může být spjat s konkrétním člověkem, nezapomenutelnou vzpomínkou či událostí. Talismanem bývaly kdysi figurky, rytiny na papíře, obrázky svatých apod. Říká se, že talismany, které jsou vyrobeny individuálně, mají největší moc. Čili dnes může být talismanem i auto… Koneckonců vše, co je originální a neobvyklé, má své kouzlo…

Podvědomí lidí

Věříte, že nošením určitých šperků, přírodních prvků nebo věcí získáváte něco, co vás posiluje a dodává vám jistotu? Pak je to dobře, protože vaše podvědomí je pak naladěno na příznivější události a okolnosti, které vás potkají…

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9997 (vitejdoma.cz/rodina#5918)


Přidat komentář