Airbag - Bezpečí či ohrožení na životě

Airbag vám může více ublížit než ochránit, pokud nepoužíváte bezpečnostní pásy, které náraz do vaku brzdí. V důsledku výbuchu airbagu pak dokonce můžete přijít o život. ....

Co je airbag?

Airbag je vzduchový vak, který se aktivuje v případě nebezpečného nárazu auta ohrožující život řidiče. Spolu s bezpečnostními pásy patří k nejdůležitějším prvkům pasivní bezpečnosti. Airbag je umístěn v hlavě volantu pod plastovým krytem.

Jak funguje airbag?

Čelní airbag se aktivuje pouze je-li směr nárazu totožný s podélnou osou vozu nebo v úhlu menším než 30 stupňů podélné osy. Podnět ke spuštění airbagů udává senzor, který při nárazu vyšle elektrický signál spouštějící chemickou reakci (spuštění plynu). Náraz musí proběhnout v rychlosti větší než 20 km/h do pevné bariéry, proto se airbag nespustí při prudkém zastavení ani při nárazech do menších předmětů. Aktivovaný airbag je napuštěn neškodným dusíkem v objemu cca 65 l. Čelní airbag se naplní během pouhých 0,15 sekund, za 0,3 sekundy je již vyprázdněn.

Kdy je možné nebezpečí s airbagem

Airbag vám může více ublížit než ochránit, pokud nepoužíváte bezpečnostní pásy, které náraz do vaku brzdí. V důsledku výbuchu airbagu pak dokonce můžete přijít o život. Problémy se vyskytují také u dětí a menších osob, kde může dojít k zasažení obličeje. Stále je však lepší zranění způsobené airbagem než smrt způsobena nezapnutými bezpečnostními pásy.

Základ je se vždy připoutat

Řidiči nepřipoutaní bezpečnostními pásy jsou při čelním nárazu vymrštěni na volant, přístrojovou desku a přes okno na okenní rám. Závažná poranění hlavy a hrudníku pak často končí smrtí. Navíc ohrožujete i řidiče sedícího vzadu a není-li připoután ani tento pasažér, je při nárazu vržen dopředu a ohrožuje tak i vpředu sedící cestující.

Původ a historie airbagů

Historicky první airbagy vyrobil v roce 1973 výzkumný tým Generals Motors. Bohužel tehdy airbagy nebyly ještě dobře konstruované a životy spíše braly než zachraňovaly. Na vině však bylo i spoléhání se na tento výrobek bez používání bezpečnostních pásů. Hlavní změna nastala v roce 1994, kdy TWR zahájil výrobu opravdu bezpečných, plynem plněných airbagů.

Neustálý vývoj airbagu

Vývoj airbagů pokračuje. Nevyrábí se už jen čelní, ale také boční, hlavové nebo okenní airbagy. Nedávno byl vyroben první airbag pro motocykl firmy Honda. Množství a rychlost naplnění vzduchu v tzv. inteligentních airbagech je dokonce regulován silou nárazu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10130 (vitejdoma.cz/rodina#8069)


Přidat komentář