Advent je doba příprav na Vánoce

Advent je období příprav na Vánoce. Slovo advent pochází z latiny a znamená příchod. Nemyslí se tím ovšem příchod předvánočních úklidů a nákupní horečky, ale očekávání příchodu Ježíše Krista.

Počátky adventu

Počátky slavení adventu se objevují již koncem 4. století ve Španělsku a Galii. Od. 12. – 13. století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který začínal do té doby Vánocemi.

Adventní doba byla původně dobou postní. Církev zachovávala půst mezi 11. listopadem a 6. lednem, na který připadala oslava narození Ježíše Krista. Těchto osm týdnů (výjimkou sobot a nedělí, které nebyly postními dny) představovalo dohromady 40 dní.

Období příprav na Vánoce

Advent je období příprav na Vánoce. Slovo advent pochází z latiny a znamená příchod. Nemyslí se tím ovšem příchod předvánočních úklidů a nákupní horečky, ale očekávání příchodu Ježíše Krista.

Slavnost Narození Páně připadá na 25. prosince a jako advent se označuje období čtyř týdnů, které tomuto datu předcházejí.

Vánoce přicházejí - Adventní svátky

  1. listopadu – den svatého Ondřeje

  2. prosince – Barbora čeká na ženicha

  3. prosince – Mikuláš

  4. prosince – Lucie uklízí

Vánoce přicházejí - Adventní věnec

Adventní věnec patří k nejznámějším symbolům předvánočního času. Už od nepaměti je věnec symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible se zmiňuje o věnci jako o projevu radosti, úcty a vítězství.

Pro adventní věnec jsou charakteristické čtyři svíčky, které symbolizují čtyři adventní neděle. Každou adventní neděli se zapálí jedna ze svíček a nechá se vyhořet.

Vánoce přicházejí - Adventní písně

Období adventu výstižně vyjadřují staré české adventní písně (roráty), které jsou sestavené podle biblických textů, a to převážně prorockých. Písně připomínají očekávání spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží blízkosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10003 (vitejdoma.cz/rodina#5977)


Přidat komentář