Adoptivní rodiny - výchova a osvojení

Adoptivní rodiny – v čem se liší. Adoptivní rodiny a výchova dětí. Adoptivní rodiny a vývoj dítěte. Adoptivní rodiny a původ dítěte. Adoptivní rodiny – kdy to dítěti říct? Adoptivní rodiny - výchova a osvojení.

Adoptivní rodiny – v čem se liší

Adoptivní rodiče bývají oproti biologickým rodičům často starší, protože se k adopci dostávají až po zvážení všech možných cest, které by vedly k otěhotnění. Adoptivní rodiče mohou mít k dětem silnější vazbu než rodiny, kde dítě přišlo nechtěně a neplánovaně.

Adoptivní rodiny a výchova dětí

Adoptivní rodiče bývají mnohdy starší, proto může být výchova více úzkostnější a více ochranářská. Osvojitelé mají tendenci klást vyšší nároky na vzdělání dítěte, což nemusí být vždy pozitivní. Adoptivní děti si přinášejí do nové rodiny svůj sociální a biologický vklad, proto by na ně neměli být rodiče přehnaně nároční.

Adoptivní rodiny a vývoj dítěte

Adoptivní dítě nemusí splňovat nároky, které jsou na něj kladené, protože (stejně jako všichni) není ideální. Adoptivní děti mají mnohem složitější start do života. Vývoj dítěte mohou ovlivnit např. poporodní komplikace. V původních rodinách lze rovněž předpokládat zvýšená rizika pro vývoj plodu (častý je např. alkoholismus, snaha o přerušení těhotenství). To všechno se může odrazit do biologické a psychické stránky dítěte. I přes nepříznivé vlivy, dispozice a podmínky vývoje dítěte před svěřením do náhradní rodinné péče je naprostá většina adoptivních svazků úspěšná.

Adoptivní rodiny a původ dítěte

Mnozí rodiče usilují o to, aby se dítě nikdy nedozvědělo, že není vlastní. Obávají se, že by vědomí skutečnosti osvojení mohlo vážně narušit normální citové vztahy v rodině. Ale pravděpodobnost, že by se dítě nedozvědělo pravdu, je velmi malá. Je lepší, když se dítě dozví o svém původu od svých rodičů, než od někoho jiného.

Adoptivní rodiny – kdy to dítěti říct?

Každé dítě je zvídavé a ptá se na podrobnosti ohledně toho, když se narodilo. Rodiče už mezi třetím a pátým rokem mohou říct věcným tónem, že se jim žádné dítě nenarodilo, ale že si ho strašně přáli a že si jej vybrali. O původních rodičích by rodiče neměli mluvit nikdy hanlivě. Dítě by mělo znát svůj původ, ale nemělo by být zatěžováno zbytečnými podrobnostmi.

Adoptivní rodiny – s čím počítat

  • Dítě by mělo být přijímáno nejen adoptivními rodiči, ale celou širokou rodinou.
  • Je nutné, aby noví rodiče umožnili přijmout skutečnost o svém původu. Pro dítě není tolik důležitá biologická stránka, ale především psychologická vazba.
  • Pravdu o původu přijme dítě nejlépe v předškolním věku.
  • Je třeba chápat, že adoptované dítě si do nové rodiny přináší zátěž ze své minulosti. V důsledku toho může být v duševním i tělesném vývoji opožděné. Nepomůže, když na dítě budou kladeny přehnané nároky.
  • Rodiče mohou dát dítěti pocit plnohodnotného života.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10026 (vitejdoma.cz/rodina#6136)


Přidat komentář