Adopce a co je potřeba vědět o adopci

Adopce a rodiče - co je potřeba vědět o adopci. Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí - Adopce a rodiče. Počítejte s tím, že projdete psychologickými testy a potom si vyzkoušíte přípravný kurs, kde se dozvíte nejen o právních aspektech adopce.

Dlouhodobý výzkum odborníků ukázal, že se děti v pěstounské péči vyvíjejí srovnatelně jako děti z běžných rodin. Ovšem děti z dětských domovů vykazují mnohem větší odchylky od "normy".
Bohužel existují i případy, kdy se rodiče náhradní péče vzdají.

Adopce a rodiče - co je potřeba vědět o adopci

 • Počítejte s tím, že projdete psychologickými testy a potom si vyzkoušíte přípravný kurs, kde se dozvíte nejen o právních aspektech adopce, ale také o vývoji dítěte a různých výchovných problémech.
 • Zvažte, zda žádat o osvojení (adopci) nebo o pěstounskou péči. Osvojením vzniká stejný vztah jako je mezi biologickými rodiči a dětmi. Do tzv. pěstounské péče jsou děti svěřovány i jednotlivcům.
 • Věk pěstounů není omezený.
 • Matka, která chce své novorozeně dát k adopci, se dnes už může dohodnout přímo s budoucími osvojiteli. Vše pak řeší soud podle zákona o rodině.
 • Zvažte i hostitelskou péči, kdy si dítě budete brát na víkendové či prázdninové pobyty. Tito zájemci jsou prověřováni stejně jako ostatní adoptivní rodiče.
 • Zájemci o jakoukoli formu náhradní rodinné péče se mohou obrátit na sociální pracovnice na místních úřadech svého trvalého bydliště (tam vám poskytnou veškeré informace o možnosti adopce).

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí - Adopce a rodiče

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí má od března 2008 na svých internetových stránkách seznam organizací i odborníků, kteří se náhradní rodinnou péčí zabývají.
 • Od června 2008 budou zájemci o adopci procházet mnohem důkladnější přípravou, jak to určuje současná novela zákona o sociálně-právní ochraně.
 • Pamatuje se i na názor vlastních dětí žadatelů, probere se význam identity pro každé jednotlivé dítě.

  Vzít si do péče dítě je zodpovědné rozhodnutí. Pouhé chtění dítěte je malým argumentem, musíte mít lásky na rozdávání - znamená to spoustu odříkání i sebeobětování...vzniká tak vztah na celý život.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10111 (vitejdoma.cz/rodina#7323)


Přidat komentář