Přivýdělek při mateřské nebo rodičovské dovolené

Mateřská se počítá ve mzdové účtárně. Pro svou orientaci si ale můžete mateřskou spočítat na kalkulačce na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Najedete si na nemocenské pojištění, dále na kalkulačku nemocenských dávek.

Nestačí Vám částka, kterou dostáváte v průběhu mateřské dovolené?

Přivydělejte si! Na mateřské dovolené si můžete vydělat tolik, kolik chcete a máte na výběr z jakéhokoli pracovního úvazku. Podmínkou je, že nebudete pracovat u toho samého zaměstnavatele, pro kterého jste dělali před nástupem na mateřskou. Také nemůžete osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Mateřská a rodičovská dovolená neznamená totéž

Je třeba od sebe odlišovat pojmy mateřská a rodičovská dovolená. Pokud s někým běžně mluvíme, možná ani jednotlivá spojení nerozlišujeme. Hlubší význam budou mít v oblasti zaměstnání a sociálního zabezpečení. Mateřská dovolená je 28 týdnů a pokud se narodí současně 2 a více dětí, činí 37 týdnů. Jako „mateřskou“ nazýváme dávku z nemocenského pojištění. Máme na mysli peněžitou pomoc v mateřství. Pro nárok na mateřskou musí zaměstnankyně splnit jisté podmínky. Rodičovská dovolená začíná od konce pobírání mateřské dovolené. Rodiči, kterému nebyl přiznán nárok na mateřskou dovolenou, začíná rodičovská dovolená od okamžiku narození dítěte.

Splňujete podmínky pro vyplácení mateřské?

Vyplácení mateřské je vázáno účastí ženy na nemocenském pojištění, ochrannou lhůtou nebo pobíráním nemocenské až do počátku šestého týdne před stanoveným termínem porodu. Je nutné si platit nemocenské pojištění alespoň po dobu 270 dnů v posledních dvou letech před porodem. Dále musí dojít k porodu. Nezbytné je nevykonávání práce v zaměstnání, ze kterého náleží peněžitá pomoc v mateřství. U osob samostatně výdělečně činných platí také nutnost účasti na nemocenském pojištění minimálně 270 dnů, z toho alespoň 180 dnů za poslední rok před porodem. Rovněž budou muset zaplatit pojistné na nemocenské pojištění a je jim zakázáno vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Úprava mateřské od roku 2015

Výše mateřské se odvíjí od předchozí mzdy v zaměstnání, ze změn ohledně mateřské se těší nejvíce ženy, které vydělávají nadprůměrně, tzn. od 24 000 do 80 000 Kč hrubého měsíčně. Maximální výše mateřské je stanovena na 32 430 Kč. A to se bavíme zejména o menšině žen, spadáte-li do většiny žen vydělávající od 10 000 do 14000 Kč hrubého měsíčně, pak Vám bude stanovena mateřská ve výši od 6930 do 9690 Kč.

Mateřská dovolená nově i pro otce

To, že muži mohou odejít jen na rodičovskou dovolenou (po 22. týdnu věku dítěte), je už dávno minulostí. V současnosti totiž mohou pobírat i mateřské dávky. Tato možnost se týká všech otců, přičemž rodiče nemusí být manželé. Tatínek dítěte se dohodne s matkou, že nastoupí na „mateřskou“ a bude mu náležet dávka. To platí až od 7. týdne věku dítěte, jelikož šestinedělí je určeno pro péči matky. Mezi rodiči musí vzniknout písemná dohoda ohledně péče o dítě. Dohoda se odevzdá zaměstnavateli nebo správě sociálního zabezpečení (v závislosti na faktu, zda jsou zaměstnanci nebo OSVČ). Ani otec není nijak ušetřen od splnění podmínek pro vyplácení mateřské. Výpočet mateřské probíhá stejně jako u žen, ale přirozeně se počítá z mužova platu.

Zjistěte si předběžně výši Vaší mateřské

Mateřská se počítá ve mzdové účtárně. Pro svou orientaci si ale můžete mateřskou spočítat na kalkulačce na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz). Najedete si na nemocenské pojištění, dále na kalkulačku nemocenských dávek v roce 2009 a nakonec zvolte „výpočet výše peněžité podpory v mateřství“. Pro výpočet je nutné znát výši denního vyměřovacího základu, kterou zjistíte na výplatní pásce. Mateřská bude představovat 70 % z denního vyměřovacího základu. Pokud si ovšem někdo vydělá více než 24 000 Kč za měsíc, jeho vyměřovací základ se upraví na základě redukčních hranic.

Příjmy při rodičovské dovolené

Za dobu čerpání rodičovské dovolené nedostanete náhradu mzdy. Můžete si ale zažádat o dávku státní sociální podpory- rodičovský příspěvek. Při čerpání rodičovské dovolené, včetně pobírání rodičovského příspěvku, je dovoleno si přivydělávat, ať už jste zaměstnanec, nebo osoba samostatně výdělečně činná. Rodičovský příspěvek nijak neomezuje výši Vašeho možného příjmu. Ovšem pokud pobíráte rodičovský příspěvek a vykonáváte výdělečnou činnost, musíte během ní zajistit dohled nad dítětem nějakou zletilou osobou. Dítěti mladšímu 3 let je dovoleno navštěvovat předškolní zařízení maximálně 5 dní v měsíci. 3-4leté dítě pak může takové zařízení navštěvovat nejvýše 4 hodiny za den nebo 5 dní v měsíci.

Sami si zvolte typ pracovního úvazku!

Můžete využít libovolné pracovní úvazky. Například smlouvu na dobu určitou či neurčitou, dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti, smlouvu o dílo či práci na doma. Práce na doma se řadí mezi nejoblíbenější a nejžádanější. Práce na doma se liší od klasického zaměstnání jistými specifiky. V případě důležitých osobních překážek v práci neobdržíte náhradu mzdy. Nevztahuje se na Vás práce přesčas a nedočkáte se ani náhradního volna nebo příplatku za přesčas.

Pracujete i nadále u svého zaměstnavatele?

Pozor na různé úpravy pracovní smlouvy! V průběhu mateřské dovolené je zakázáno vydělávat u dosavadního zaměstnavatele (přičemž u jiného je to povoleno), nebo být OSVČ, čili osobou samostatně výdělečně činnou. Jestliže i při rodičovské dovolené budete nadále pracovat u svého stávajícího zaměstnavatele, dejte si pozor na možné úpravy ve Vaší původní pracovní smlouvě. Při přistoupení na práci na zkrácený úvazek se ujistěte, zda tato změna skončí souběžně s ukončením Vaší rodičovské dovolené a Vy se budete moci vrátit do původní pozice za předchozích podmínek.

Návrat ženy do zaměstnání je někdy doslova noční můrou

Návrat ženy po mateřské nebo rodičovské dovolené do zaměstnání je velmi problematickou oblastí. Problémy postihují jak ženy, které se vrací do svého původního zaměstnání, tak i ženy, které si hledají novou práci. Mnoho zaměstnavatelů pohlíží na ženy po mateřské jako na absolventy škol. Jejich zkušenosti, které získali, se stávají za dobu tří nebo čtyř let, strávených na mateřské, značně neaktuální. Do většiny činností se musí dostat úplně znovu, nebo se s nimi setkávají dokonce poprvé. Velkým problémem je zejména zaměstnání, kde je nutná znalost cizího jazyka, protože ten za dobu mateřské, kdy jej nebudeme procvičovat, jakoby „zakrní“. Mnoho zaměstnavatelů se obává, že pokud zaměstnají ženu s malým dítětem, bude muset bývat s dětmi často doma v důsledku nemocí.

Co by mohlo být východiskem

K částečnému vyřešení problému by přispělo více flexibilnějších pracovních nabídek. Někdy se zdá téměř nemožné najít si práci na poloviční úvazek, přitom takové řešení je pro přechod z rodičovské dovolené přímo ideální. Mateřská a rodičovská dovolená se každopádně řadí do důležitých osobních překážek v práci a zaměstnanec na ně má nárok!

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9944 (vitejdoma.cz/rodina#9807)


Diskuze a zkušenosti

Katalogový prodej | 23.09.2013 18:58
Přivýdělek Dobrý den,pokud máte zájem o přivýdělek na mateřské ..ozvěte se mi na email.Žádné vstupní poplatky a další nesmyslné nákupy za tisice.Tato firma nikoho k ničemu nenutí.Jedná se o katalogový prodej.Máte šanci si vydělat 30-51% ze sortimentu.Pokud máte navíc zájem si zajisti pasivní příjem nejen z prodeje...je tu možnost si tvořit svou velkoobchodní síť spotřebitelů...kde jste odměnováni z jejich produkce.Můžete se vyšplhat od 1.000,- 30.000,- pro začátek...Zaleží kolik obchodníku přivedete do obchodu a budete s každým z nich pracovat.Budete manažerem ve svém podnikání a svůj čas uspořádáte jak potřebujete.Bud si vyděláte prodejem produktů-jednorázový peníz...nebo si budete budovat svou budoucnost a pasivní příjem.Ozvěte se.. fm-group-parfem@seznam.cz 774711213

Polsko | 13.11.2013 13:11
Privydelek Hledáte dodatečný výdělek? Nový podnik na českém trhu hledá zástupce. Zveme Vás na www.betterware.info.c

Betterware | 13.11.2013 13:12
Privydelek Firma s více než 80letou tradicí je již na českém trhu. Atraktivní marketingový plán MLM a bohaté port folio produktů. Vyplňte formulář na www.betterwareinfo.cz

Jana Šmaková | 08.02.2014 21:21
Na přilepšenou Horentní sumy z toho nejsou, ale každá koruna se počítá :) www.cash-maker.nolimit.cz

Katka Veselá | 01.03.2014 08:28
Přivýdělek nejen při mateřské dovolené Pokud hledáte seriózní práci, tak koukněte na http://okfit.cz/kariera.php Nejedná se o žádné klikačky, lepení obálek a jiné nesmysly. Nastartujte svou kariéru, začněte podnikat bez rizika. Práce se skvělými produkty.


Přidat komentář