Muži na mateřské dovolené

Lidé jsou stále více otevřenější novým možnostem a na tuto novou variantu mateřské dovolené si pomalu zvykají. Společnost si klade spíše otázku, jestli mateřská dovolená mužů nezasáhne do role rodičů. Podle sociologů to nehrozí.

Muži na mateřské dovolené

Není pochyby o tom, že téma muži na mateřské dovolené bylo například před 50 lety totální tabu. V dnešní době, kdy se společnost čím dál tím víc vyvíjí, je ale třeba dívat se dopředu. Proč by například muž nemohl jít na mateřskou dovolenou, když žena je v práci na vrcholku své kariéry? Jenom proto, že to není zvykem? Odhoďme genderové stereotypy a buďme vstřícní změně. A vy, pánové, se smiřte s tím, že nebudeme doma čekat, až se vrátíte z práce, s večeří na stole! Ostatně i politika si začala všímat této problematiky a učinila změny v zákoně, o kterých se níže dočtete.

Co vede muže k rozhodnutí zůstat na mateřské?

Muži na mateřské dovolené byli ještě před několika lety raritou. Dnes už to zase tak úplně pravda není. Muži na mateřské dovolené jsou zejména proto, že jejich ženy vykonávají buď časově náročnou profesi, nebo lépe placenou než muž. Navzdory tomu existují i takoví muži, kteří zásadně odmítají převzít tradiční ženskou roli, i když žena vydělává mnohem víc. Faktem je, že někteří muži se bojí, že by otcovská dovolená měla nežádoucí dopady na jejich kariéru. Ale najdeme i muže, kteří zastávají názor o tom, že muž, který nedokáže kvůli svému potomkovi obětovat trochu kariéry, není dobrý otec. Starosti v souvislosti s domácností považuje většina mužů za nudné a ubíjející a pro některé muže znamená zůstat doma s dítětem dokonce potupu či urážku!

Rozdělení mužských a ženských prací

Naše společnost se neustále vyvíjí a nejednou můžeme slyšet o tom, že rozdělení mužských a ženských prací je už dávno minulostí. Ženy se více věnují své práci a nesedí doma na příchod svého muže, kterého by mohly následně obskakovat. Ženy mnohdy ve své práci předčí i muže. Můžeme se dočíst o tom, že muži pomáhají v domácnosti a starají se víc o děti, ale to už je individuální záležitostí. Pravdou je, že ženy mívají děti v daleko pozdějším věku oproti minulosti.

Na mateřskou žena, nebo raději muž?

Bývá uváděno, že lidé jsou stále otevřenější nové zkušenosti a na formu mateřské dovolené v souvislosti s muži si zvykají. Společnost řeší někdy otázku, jestli nebude mít mateřská dovolená mužů dopad na rodičovskou roli. Sociologové toto tvrzení odmítají. Matka zůstane pořád tou nejdůležitější osobou, ale v dané době se prostě dokáže jen víc uplatnit. Už dávno neplatí, že otec je výlučně hlavou rodiny. U odpůrkyň mateřské dovolené pro muže se setkáváme s názorem o neschopnosti muže vykonávat roli, která je typicky ženská. Zřejmě asi nejpodstatnějším faktorem, který ve finále určí, kdo z partnerů na mateřské zůstane, je kariéra a výše výdělku. Pokud se nemůžete dohodnout, nebo si to muž chce pouze vyzkoušet, využijte možnost střídání se! Oba tak získáte potřebné zkušenosti.

Žena versus muž na mateřské dovolené

Jsou vůbec nějaké rozdíly mezi mužem a ženou na mateřské dovolené? Z výzkumů vyplívá, že muži berou svou zodpovědnost velmi vážně v době, kdy jsou doma, ale návrat do zaměstnání pro ně znamená také navrácení k obvyklému, původnímu, tradičnímu uspořádání. Další rozdíl mezi mužem a ženou na mateřské spočívá v tom, že muži si dovedou víc udělat čas na to co je baví, zajímá, na své koníčky. Není marné si na nějaký čas prohodit role, aby si muž zkusil péči o dítě a starost o domácnost. Muž si mnohdy ani neumí totiž představit, co všechno domácnost a vše kolem ní obnáší. Třeba touto významnou zkušeností získá větší respekt k roli ženy v domácnosti.

Změny mateřské dovolené od 1.1. 2009

Platný je nový zákon o nemocenském pojištění (v roce 2008 byla maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč za měsíc; od r. 2009 je to 28 890 Kč měsíčně). Došlo ke zvýšení hranice příjmu, ze kterého se dávky vypočítávají. (Do r. 2009 se do základu pro výpočet dávky nezapočítávaly příjmy vyšší než 24 tisíc korun měsíčně, nyní je hranice posunuta na 71 korun měsíčního platu). Změny jsou určeny i pro muže, kteří s dítětem zůstanou doma. Dochází ke zvýšení dávek mužům nebo ženám, kteří nastoupili na mateřskou v r. 2008 a pokračuje jim v roce 2009.

Střídání matky a otce v péči o dítě

Nový zákon zavedl možnost střídání matky a manžela nebo otce při péči o dítě. Vše je na základě písemné dohody. Každý z nich má při takové péči o dítě právo na výplatu peněžité pomoci v mateřství (doba a podmínky jsou stanoveny v zákoně). Střídání je umožněno od počátku 7. týdne věku. V případě střídání v péči je matce zastaveno vyplácení peněžité pomoci v mateřství a začíná se vyplácet otci a naopak.

České maminky do práce nepospíchají

V České republice a jiných východních zemích v Evropě (hlavně Slovensko, Maďarsko, Polsko) maminky přetrvávají na mateřské dovolené dlouhou dobu- skoro 4 roky, zatímco v západoevropských zemích nastupují ženy do práce asi po roce až dvou. Rozdíl v počtu zaměstnaných matek, které mají dítě do 6 let je ve světě veliký. Důvodem je to, že ženy v západní Evropě mají více možností uplatnit se ve vedoucích pozicích, jsou zde více rozvinuty různé služby pro maminky (např. školky pro malé děti), ženy mají větší možnosti pracovat na zkrácené úvazky apod. Důvodem pro setrvání na mateřské dovolené je i fakt, že ženy vydělávají méně než muži.

Otec na rodičovské dovolené

Termín „rodičovská dovolená“ se zavedl od ledna roku 2001. Považovalo se to za krok k větší rovnosti mužů a žen v pracovněprávních vztazích a cílem bylo rovněž umožnit nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku nejenom matce, ale i otci. Zaměstnavatel musí, v případě otcovy žádosti, poskytnout otci rodičovskou dovolenou, a to od okamžiku narození dítěte až nejvýše do 3 let věku dítěte. Laicky řečeno: otec může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned, jakmile se mu narodí dítě, anebo začít rodičovskou dovolenou čerpat až po uplynutí matčiny mateřské dovolené.

Závěr

Tak co, nastávající tatínkové a maminky, už jste se rozhodli, jak si to budete chtít zařídit doma? Vše bude záležet na Vaší vzájemné dohodě, nicméně pamatujte na to, že péče o dítě a domácnost je často stejně vysilující, jako každá jiná práce. Tudíž oceňte partnerovu snahu a dejte mu své pochopení a uznání najevo. Neberte vše jen jako pouhou samozřejmost!

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9940 (vitejdoma.cz/rodina#7233)


Přidat komentář