Mateřská dovolená u nás i ve světě

Jak je to s nástupem na mateřskou dovolenou a jak si vedou muži v domácnosti? Opravdu je čím dál více případů, kdy se žena věnuje kariéře a muž zůstává doma s dítětem? A jak si vedeme oproti jiným zemím? To vše se dozvíte...

Délka mateřské dovolené

Mateřská dovolená Podle § 157 Zákoníku práce má každá nastávající matka v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě nárok na mateřskou dovolenou po dobu 28 týdnů. Porodila-li žena zároveň dvě nebo více dětí nebo jde-li o ženu osamělou, náleží jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů.

Prodloužená mateřská dovolená

K prodloužení mateřské péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout ženě, pokud o to požádá, další mateřskou dovolenou až do tří let věku dítěte. Mateřská dovolená se poskytuje v rozsahu, o jaký matka zažádá, zpravidla však vždy nejméně na dobu jednoho měsíce. Po dobu mateřské dovolené a další rodičovské dovolené nemá zaměstnankyně nárok na mzdu. Hmotné zabezpečení po dobu mateřské dovolené upravují předpisy o nemocenském pojištění.

Nástup na mateřskou dovolenou

Zákoník práce § 158 stanoví, že mateřskou dovolenou žena nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným termínem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem(samzřejmě jedná-li se o fyziologické těhotenství). Vyčerpá-li však žena z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů, protože porod nastal dříve, než určil lékař, náleží jí mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí doby stanovené v § 157, tj. 28 týdnů.
Vyčerpá-li však žena z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů z jiného důvodu, poskytne se jí mateřská dovolená ode dne porodu jen do uplynutí 22 týdnů, popřípadě 31 týdnů, jde-li o ženu, která porodila dvě a více dětí, nebo jde-li o ženu osamělou.

Statistika v případě mužů na mateřské dovolené

Mužů na mateřské stále přibývá. Každý rok roste počet žadatelů v případě mužů o rodičovský příspěvek až o několik set a zdá se, že se muži na mateřské dovolené stávají trendem dnešní doby.

Jak je to s muži na mateřské ve světě

  • V Usa je v současné době přes 2 miliony mužů pečující doma o děti.

  • V Německu hrají hlavní roli peníze - na mateřské zůstává ten z partnerů, který má vyšší plat. Muži v domácnosti tam proto nikoho nezaskočí.

  • Ve Švédsku je běžné rozdělování povinností okolo dítěte.

  • V Itálii, kde sice péče o dítě nepatří mezi "mužské" činnosti se překvapivě ujala Asociace mužů v domácnosti, která má již tisíce členů.

  • Ve Velké Británii mají zase tatínkové výhodu, že si pět let po narození dítěte mohou vybrat neplacenou dovolenou v délce pěti týdnů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9941 (vitejdoma.cz/rodina#7679)


Přidat komentář