Děti

Většinu rodičů i učitelů velmi frustruje, musejí-li řešit případy lhaní nebo krádeží dětí. Jejich rozhořčení může vést k tomu, že tresty udělované za lhaní nebo krádež nabudou přehnaných rozměrů. více


Ve světle je vše jasně viditelné, ve tmě tajemné a nejisté. My dospělí jsme na tmu zvyklí, ale co naši vystrašení malí tvorečkové, co naše děti? Tma je pro ně jedno velké neznámo, stíny se rozprostírají do všech stran. více


Genetické studie umožňují párům, v jejichž rodině se již objevila nějaká vrozená vada, aby zhodnotily možnost, že se jim narodí postižené dítě. Testy prováděné v průběhu těhotenství mohou ukázat, zda je plod postižený. více


Poruchami spánku nejčastěji trpí děti do 5 let, i když postiženy mohou být i některé starší děti. Níže uvedené poruchy obvykle bývají dočasné. Ve vzácných případech bývají příznakem úzkosti nebo, velice zřídka, závažných poruch jednání. více


Není tedy třeba kvůli tomu dětem Internet zakazovat, avšak jejich ponechání za monitorem počítače bez dozoru je hloupé a nezodpovědné. Rodiče dětí do patnácti let by měli dodržovat následující pravidla. více


Kojenec vyžaduje krmení neustále, i večer. Čím rychleji ho nakrmíte, tím lépe pro něj i pro nás. V žadném případě dobu, po kterou dítě čeká na kojení, neprotahujte! ..... více


Průměrný občan dnes stráví před televizní obrazovkou až polovinu svého volného času. Pokud zrovna nesledujeme nějaký seriál, funguje televize jako zvuková kulisa při jiných činnostech. více


Jakmile dítě usne, vzápětí upadne do tvrdého spánku. Po pár hodinách začíná být spánek méně klidný, oči se začínají paralelně pohybovat a dítě sní. V tuto dobu se nedoporučuje dítě budit. více


Jaký temperament má vaše dítě? Temperament člověka by měl být vyrovnaný a to v zásadě tak, aby žádná ze základních poloh cholerik, sangvinik, melancholik a flegmatik výrazně nepřevyšovala ostatní. více


Plávání kojenců vede k rozvoji motoriky, učí dítě nebát se body, radovat se z pohybu, činí ho otužilým a odvážnějším. Děti, které se věnují plavání, jsou méně nemocné a kromě imunity se upevňuje také vztah mezi maminkou a kojencem. více


O vlivu barev se už mluví dlouho… Každá barva má totiž své specifické vlastnosti a kvality. Barva oblečení může mít vliv jak pozitivní, tak negativní. Může ovlivňovat např. zdraví, a to, jak se cítíme… více


Peníze se neposílají rodině dítěte, ale přímo na účet školy, případně organizátorům v místě. Jako "adoptivní rodina" jste pravidelně informováni o tom, jak si dítě vede ve škole, můžete si vyměňovat aktuální fotografie, .... více


Prvorozené děti bývají zodpovědné, samostatné a cílevědomé. Vědomí vlastní důležitosti je vede k rozmazlenosti, ale protože na ně rodiče kladou vysoké nároky, spějí často k perfekcionismu. více


Se vzrůstající životní úrovní roste také počet civilizačních chorob a chronických onemocnění. Velká průmyslová města s sebou nesou také daň pro naše zdraví. Špatné ovzduší patří k faktorům, které nepřispívá rozvoji zdraví. více


Lázeňský pobyt s sebou obnáší lázeňskou léčbu podle daného harmonogramu, který je koncipován léčebným zařízením. Každé lázně mají své specifické léčebné postupy a metody, které se zaměřují na daný zdravotní problém. více