Vzdělávací systém

Společnost disponuje rozsáhlým vzdělávacím systémem, který je budován od samotného založení - tedy od roku 1995. Cílem akademie je naučit širokou veřejnost umět se finančně zabezpečit pro celý svůj život.

Nástavbová akademie

Tvoří ji dva okruhy školení a odborných přednášek.

a) **nadstavbová proškolení **jsou určena spolupracovníkům z obchodní sítě ZFPA. Patří sem úvodní školení například z problematiky úvěrů, vkladové pojištění, pojištění rodičů a dětí a trénink praktických dovedností, také rozšiřující školení z oblasti penzijního připojištění, daňových úlev nebo kapitálových životních programů.

b) školení specialistů

Tvoří ucelený systém vzdělávání a přednášek pro zájemce o získání kvalifikace specialista a pro certifikované** specialisty v samostatných oborech:**

  1. majetkové pojištění
  2. úvěry ze stavebního spoření
  3. hypoteční úvěry

Manažerská akademie

Nabízí výcvik manažerských dovedností.

Lektorská akademie

Je průpravou pro pedagogickou činnost v rámci vzdělávacího systému společnosti.

** Ředitelská akademie**

Je průpravou pro řízení týmu v oblasti rodinného finančního poradenství a nabízí vyšší a širší odborné vzdělání.

Podnikatelské semináře

základní stupeň odborné způsobilosti dle Zákona č. 38/2004 Sb.
V rámci vzdělávací nabídky začíná proces vždy absolvováním základního semináře. Poté může zájemce absolvovat produktové a motivační přednášky (tzv. vedlejší proškolení). Zde získává odbornou způsobilost pro výkon rodinného finančního poradce.** Školení jsou zakončena získáním certifikátu rodinného finančního poradce.**

Dle svého zájmu může zájemce pokračovat ve studiu dalších finančních programů nebo manažerských znalostí potřebných pro organizaci a techniku řízení obchodní sítí. V rámci pokračující systémové kariéry rodinného finančního poradce může zájemce absolvováním Lektorské akademie získat titul lektora. Pro zkušené a odborně zdatné spolupracovníky, kteří dosáhli nejvyšších pozic v systémové kariéře je určena ředitelská akademie.


Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9910 (vitejdoma.cz/rodina#5011)


Přidat komentář