STYGA Corporate - kvalitní vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek Styga. Reference Styga a spolupracujících firem. Styga jako servisní organizace. Poradenství Styga. Problém komory vymahatelských společností. Postupování pohledávek. Proč vznikají pohledávky...

Vymáhání pohledávek Styga

V roce 2008 byla založena společnost STYGA Corporate, která vznikla na základě neúnosné platební morálky a růstu počtu dlužníků jak v ČR tak, v podstatě po celé Evropě. Společnost Styga volně navázala na dřívější činnost svých pracovníků**. Vymáhání pohledávek STYGA Corporate - pohledávky nad 100 000,-Kč**.

Styga jako servisní organizace

Dnes je orientace společnosti Styga především v konsolidaci spolupracujících společností. Hlavní cíl si klade v koordinaci činnosti několika dalších vymahatelských společností jak v ČR, tak v Polsku, Rusku a na Ukrajině. Hlavní soustředění je na nové technologie, které umožňují důkladnější prověrku dlužníků. V dřívější době museli vymahači náročně vyhledávat dlužníka po rodině, příbuzných apod. s minimem informací. Dnes je díky novým informačním technologiím určitá výhoda.

Poradenství Styga

Někteří pracovníci společnosti Styga pracovali na vymáhání pohledávek již od roku 1992. Bylo to období divokých úvěrů a nadšení z uvolněných trhů, což přinášelo také hodně velké množství nesplacených dluhů. Pozdější orientace byla především na Českou a Slovenskou republiku v oblasti těžkého průmyslu, pohonných hmot a později potravinářství. V roce 1997 se rozšířila činnost také o Polskou republiku. V současnosti se specializuje společnost Styga na synergické projekty a spolupráci s dalšími vymahatelskými společnostmi. V ČR je nyní přibližně 120 společností, které se zabývají vymáháním pohledávek. Je pravdou, že některé vzájemně soupeří, což je asi přirozené v každém podnikatelském sektoru, každopádně by bylo ideální, aby spolupráce alespoň části firem určitým způsobem probíhala.

Problém komory vymahatelských společností

Vzhledem k povaze, která panuje ve vymahatelských společnostech je velice komplikované konsolidovat společné síly. Vymahatelská firma je vedena obvykle výraznou individualitou.

Upozornění:
Do dnešního dne neexistuje žádná organizace nebo komora vymahatelských firem, která by vymahatelské organizace výrazněji sdružovala.
Pravděpodobně se to ani v budoucnu nezmění, nicméně určité okruhy spolupráce možné jsou. Jednak jsou to okruhy oborové, kdy je určitá vymahatelská společnost orientovaná více například na letecký průmysl a jednak jsou to sektory lokalit, kdy je zbytečné jezdit například do Bruntálu, když právě v tomto sektoru operuje jiná vymahatelská firma.

Vymáhání pohledávek Styga

Již dřívější činnost, na kterou navázala Styga nebyla o telefonování, ale o aktivním přístupu zaměstnanců, kteří osobně domlouvali způsob úhrady. Jedná se určitě o efektivnější způsob řešení pohledávek, než pouhé dopisování nebo telefonování s dlužníkem. Důraz je potřeba klást na případné konflikty, které je nutné kladně vyřídit. V současné době se sektor zájmu STYGA Corporate mimo ČR, Slovensko a Polsko rozšířil rovněž o Rusko a Ukrajinu.

Spolupracující firmy Styga

Styga spolupracuje s více společnostmi, protože pro úspěšnost vymáhání pohledávek je důležité, aby se vymahatelská firma pohybovala v prostředí (lokalitě), kde žije nebo pracuje dlužník. Věřitel je samozřejmě informován o tom zda vymáhání provádá Styga, spolupracující vymahatelská firma, nebo jiná pověřená osoba.

Postupování pohledávek

Postupování pohledávek probíhá v případech, kdy má Styga nebo někdo ze spolupracujících firem zájem danou pohledávku z nějakých důvodů okamžitě odkoupit proti úhradě za dohodnutou cenu. Postoupení pohledávek někdy rovněž vyžaduje bezpečnost věřitele, kdy jej dlužník ohrožuje.

Předání vymáhání Styga

Podstatné je předání veškeré potřebné dokumentace k pohledávkám. Pohledávka nesmí být promlčená nebo jinak pochybná (například „já jsem půjčil, ale nemám na to papír“). V případech, kdy dlužník má peníze tak se pouze výjimečně stane, že nezaplatí. V případech, kdy nemá žádný majetek, tak je velice problematické získat úhradu pohledávky. V některých případech je ochotna k dluhu přistoupit rodina, ale řada dlužníků takové štěstí nemá.

Vymáhání dlužníků - Styga

Jsou případy, kdy se nepodaří získat z dlužníka žádné prostředky. Často je to způsobeno absencí potřebných podkladů osvědčující existenci pohledávky, ale také z důvodů, že prostě dlužník už nic nemá nebo je např. po smrti nebo ve vězení. Ztráta v takovém případě vzniká na obou stranách. U věřitele i u Styga corporate. Styga ztrácí finanční investice, které vynaložila při vymáhání pohledávek (Styga nebere žádné zálohy na inkaso a provizi fakturuje až po vymožení pohledávky - pracuje ve své režii) a další ztrátou je část pohledávky, která by jí v úspěšném případě patřila jako odměna.

Proč vznikají pohledávky

Chyba vzniku pohledávek je obvykle na obou stranách. Na straně věřitele, protože neměl dovolit, aby dluh vzniknul a na straně dlužníka, protože se zadlužil.

Reference Styga a spolupracujících firem

  • Reference o dřívější činnosti společnost Styga vážným zájemcům o spolupráci dokládá a jsou v písemné formě.

Některé společnosti jsou již po transformaci, ukončily činnost (např. Union Banka) nebo mají dnes změněn název (například Vítkovické železárny jsou dnes pod skupinou ArcelorMittal). Uvedená jména firem jsou uvedeny v původním obecném zavedeném tvaru bez právní subjektivity. Reference znamená, že od níže uvedených firem odkupovali jejich pohledávky nebo je zastupovali při realizaci jejich neuhrazených pohledávek. Veškeré spolupráce s výše uvedenými společnostmi probíhaly na základě písemných smluv.

Řadu společností byla rovněž kompletně zastoupena pro vymáhání všech jejich neuhrazených pohledávek.

Whirlpool, Železárny Podbrezová, Třinecké Železárny, NH Ostrava, Vagónka Studénka, Vítkovické železárny, Union Banka, East Trading, Union Ttrading, VOS, Vihorlat Snina, ZŤS Dubnica, Benckieser, Gorenje, Konsolidační Banka, Agropol Group, Tchecomalt Group, Masokombinát Martinov, Jednota, Promt, Budoucnost, Obchodní sladovny, ZZN Břeclav, ZZN Hodonín, ZZN Pomoraví, ZZN Frýdek Místek, ZZN Pardubice, ZZN Praha, Navos Kroměříž, Obila, Cerea a několik set dalších společností z oblasti leteckého průmyslu, pivovarnictví, stavebnictví, papírenství, cukrovarnictví, potravinářství aj.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9936 (vitejdoma.cz/rodina#9810)