Stavební spoření se státní podporou

Stavební spoření je účelový druh spoření, při kterém vkladatel dlouhodobě ukládá prostředky u specializované banky. V průběhu spoření může čerpat státní podporu a po jeho skončení získává, při splnění dalších podmínek, nárok na úvěr ze stavebního spoření.

Z historie stavebního spoření

Stavební spoření vzniklo v Německu, v období po první světové válce. Zakladatelem je považován Georg Krapp, který v roce 1921 založil sdružení, které za příspěvky vybírané od svých členů začalo stavět rodinné domy a byty. Byty a domy ve sdružení byli zpočátku přidělovány losem, až po delším čase začalo být stavební spoření nabízeno bankami v podobě, kterou známe dnes.

Stavební spoření se státní podporou

Stavební spoření je účelový druh spoření, při kterém vkladatel dlouhodobě ukládá prostředky u specializované banky. V průběhu spoření může čerpat státní podporu a po jeho skončení získává, při splnění dalších podmínek, nárok na úvěr ze stavebního spoření.

Stavební spoření je účelové spoření spočívající:

 • v přijímání vkladů od účastníků
 • v poskytování úvěrů účastníkům
 • v poskytování státní podpory účastníkům - fyzickým osobám

Finanční poradce a podmínky stavebního spoření

** Účastníkem stavebního spoření může být občan České republiky, bez rozdílu věku, s trvalým pobytem na území tohoto státu a přiděleným rodným číslem.** Ukládání peněz probíhá podle běžných bankovních pravidel a vklady jsou obvykle úročeny 1 % až 2,4 %. Kromě úroků je dalším výnosem střadatele státní podpora. Ta je odměnou za dlouhodobé ukládání a činí 15 % z ročně naspořené částky (avšak max. 3 000 Kč ročně). Dále je účastníkům stavebního spoření, kteří splnili dohodou stvrzená kritéria, především naspoření předem dohodnuté částky a dobu střádání, nabídnuta možnost čerpání úvěru.

Státní podporu může získat

 • občan ČR
 • občan EU, kterému byl vydán průkaz nebo potvrzení o pobytu na území ČR a přiděleno rodné číslo orgánem ČR
 • fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR a rodným číslem přiděleným orgánem ČR

Cílová částka při uzavírání smlouvy s finančním poradcem

Při uzavírání smlouvy o stavebním spoření si učastník zvolí výši cílové částky. Cílová částka představuje celou částku, kterou bude mít učastník při splnění podmínek spořitelny k dispozici k řešení bytových potřeb. Cílová částka se rovná součtu vkladů, státní podpory, úvěru ze stavebního spoření a úroků z vkladů a státní podpory, po odečtení daně z příjmu z těchto úroků.

Uspořená částka ze stavebního spoření

Uspořená částka se rovná součtu vkladů, úroků z vkladů a úroků z připsaných záloh státní podpory snížená o daň z příjmů z těchto úroků a o úhrady, které si účtuje stavební spořitelna.

Změny smlouvy o stavebním spoření

Na základě písemné dohody účastníka a stavební spořitelny (přes finančního poradce ZFP Akademie) lze** provést zejména následující změny smlouvy o stavebním spoření:**

 • zvýšit cílovou částku
 • snížit cílovou částku
 • změnit variantu stavebního spoření
 • změnit výši měsíčního vkladu
 • změnit požadavek na státní podporu
 • změnit podmínky úročení smlouvy o stavebním spoření

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9925 (vitejdoma.cz/rodina#5086)


Přidat komentář