Starejte se o své finance

Hlavním cílem akciové společnosti akademie je naučit širokou veřejnost zacházet s penězi tak, aby se dokázala finančně zabezpečit. Cílem je nabízet na území ČR sociální, spořící, pojistné (obecně finanční) programy pro všechny občany bez rozdílu.

Doporučujeme:

Vznik a založení společnosti

Společnost akademie byla založena dne 27. září 2002 a zapsána do Obchodního rejstříku při Krajském soudu v Brně dne 27. listopadu 2002. Svou činností, kterou zahájila 1. ledna 2003, navazuje myšlenkově i prakticky na činnost společnosti s.r.o. Tuto společnost založili manželé Poliakovi 1. dubna 1995 s cílem nabízet na území České republiky sociální, spořící, pojistné – obecně finanční programy pro všechny občany formou rodinného finančního poradenství.

Filozofie společnosti

Společnost akademie nabízí prostřednictvím kvalitně a pravidelně proškolovaných rodinných finančních poradců sociální, spořící, pojistné – obecně finanční programy. Naše filozofie se však oproti trhu odlišuje. Ten rozdíl spočívá v prosté větě:** „ Pojď a nauč se s námi rozumět svým financím!”** Pomocí samospotřebitelské obchodní metody chceme zvyšovat u občanů jejich finanční gramotnost a naučit tak širokou veřejnost, jak se dají v rodinném rozpočtu ušetřit peníze, které potom může každý občan vhodně investovat do programů podporovaných státem, do nejvýhodnějších spořících a pojistných programů na trhu v České republice. Chceme naučit širokou veřejnost umět se finančně zabezpečit pro celý svůj život.

Smyslem práce akademie je naplnit dva společenské významy

 • zajistit finančně jedince na stáří a zabezpečit mu důstojné životní podmínky s menší závislostí na státu

 • zajistit finančně jedince v případě vzniku životního rizika, které může vážně změnit jeho životní a sociální podmínky a ovlivnit ve stejném směru život jeho rodiny (smrt, vážná choroba, úraz,…)

Společnost akademie disponuje rozsáhlým vzdělávacím systémem, který je budován od samotného založení – tedy od roku 1995. Od začátku bylo mottem Akademie naučit širokou veřejnost umět se finančně zabezpečit pro celý svůj život a vychovávat osoby splňující odbornou způsobilost pro výkon rodinného finančního poradce, zejména ve Velkých Bílovicích u Břeclavi (Seminární hotel Akademie), v Brně, Praze, Olomouci, Hrubá Voda u Olomouce (Seminární hotel Akademie) a v Ostravě.

Vzdělávací systém akademie

1. Vzdělávací Akademie

 • Akademie rodinného finančního poradce

Je tvořena jednodenním základním seminářem a osmi půldenními produktovými proškoleními.

 • ** Nástavbová akademie**

Tvoří ji dva okruhy školení a odborných přednášek.

a) nadstavbová proškolení jsou určena spolupracovníkům z obchodní sítě ZFPA. Patří sem úvodní školení například z problematiky úvěrů, vkladové pojištění, pojištění rodičů a dětí a trénink praktických dovedností, také rozšiřující školení z oblasti penzijního připojištění, daňových úlev nebo kapitálových životních programů.

b) školení specialistů akademie

Tvoří ucelený systém vzdělávání a přednášek pro zájemce o získání kvalifikace specialista a pro certifikované** specialisty v samostatných oborech:**

 1. majetkové pojištění
 2. úvěry ze stavebního spoření
 3. hypoteční úvěry
 • Manažerská akademie

Nabízí výcvik manažerských dovedností.

 • Lektorská akademie

Je průpravou pro pedagogickou činnost v rámci vzdělávacího systému společnosti.

 • ** Ředitelská akademie**

Je průpravou pro řízení týmu v oblasti rodinného finančního poradenství a nabízí vyšší a širší odborné vzdělání.

2. Podnikatelské semináře akademie

** Základní stupeň odborné způsobilosti dle Zákona č. 38/2004 Sb.**

V rámci vzdělávací nabídky začíná proces vždy absolvováním základního semináře Akademie. Poté může zájemce absolvovat produktové a motivační přednášky (tzv. vedlejší proškolení). Zde získává odbornou způsobilost pro výkon rodinného finančního poradce.** Školení jsou zakončena získáním certifikátu rodinného finančního poradce.**

Dle svého zájmu může zájemce pokračovat ve studiu dalších finančních programů nebo manažerských znalostí potřebných pro organizaci a techniku řízení obchodní sítí. V rámci pokračující systémové kariéry rodinného finančního poradce může zájemce absolvováním Lektorské akademie získat titul lektora. Pro zkušené a odborně zdatné spolupracovníky, kteří dosáhli nejvyšších pozic v systémové kariéře je určena ředitelská akademie.

3. Certifikace a registrace

 • Povinná registrace

Společnost je registrována v Registru pojišťovacích zprostředkovatelů při Ministerstvu Financí České republiky dle zákona a. 38/2004 Sb. v postavení Pojišťovací agent. Registrační číslo 10571PA ze dne 28. 4. 2005

 • Pověření a certifikáty

Společnost je podle Akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (a.j.: 28 520/-20/525) oprávněna k provádění rekvalifikace pro tyto pracovní činnosti:

 • finanční poradce (RFP)

 • finanční poradce (ORFP)

 • manažer pro finanční poradenství

 • lektor pro finanční poradenství

Pro uvedené činnosti je společnost pověřena vydávat osvědčení s celostátní platností.

Co společnost nabízí?

Základní kombinace finančních programů:

 • stavební spoření se státní podporou
 • penzijní připojištění se státním příspěvkem
 • kapitálové životní pojištění a všechny formy pojištění osob
 • programy daňových úlev (důchodové pojištění)

Doplňková nabídka finančních programů:

 • pojištění majetku
 • úvěry ze stavebního spoření
 • hypoteční úvěry
 • služby pojišťovacího makléře

Doporučujeme:

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9927 (vitejdoma.cz/rodina#5119)


Přidat komentář