Rozumíte všem pojmům?

Rozumíte pojmům týkajících se finančnictví a společnosti? Připravili jsme pro vás stručný přehled těch nejpoužívanějších základních pojmů, které byste měli určitě znát.............

Doporučujeme:

  • Finanční poradenství Liberec nabídka administrativních služeb v oblasti obchodu a služeb. Poradenství v oblasti financí. Zprostředkování úvěrů a hypoték ze stavebního spoření.

Finanční poradce

Finanční poradce je komplexně vzdělaný odborník v problematice finančního poradenství a plánování. Po úspěšném absolvování základního kurzu, získáte své identifikační číslo a po úspěšném dokončení základní akademie získáte** zlatý certifikát rodiného finančního poradce.**

Pojišťovací makléř

Pojišťovací makléř je zprostředkovatel pojištění podle zákona 38/2004 Sb., který podléhá dozoru České Národní Banky. Má potřebné znalosti a na pojišťovnách nezávislé postavení, které klientům garantuje kvalitní zhodnocení a krytí jejich rizik včetně patřičné odborné péče.

Akademie rodinného finančního poradce

Akademie rodinného finančního poradce je základní akademií v celém vzdělávacím systému. Cílem a také heslem této akademie je naučit sebe a svoji rodinu správně zacházet s financemi. Akademie rodinného finančního poradce je tvořena jednodenním základním seminářem a osmi půldenními produktovými proškoleními.

Stavební spoření

Stavební spoření je účelový druh spoření, při kterém vkladatel dlouhodobě ukládá prostředky u specializované banky. V průběhu spoření může čerpat státní podporu a po jeho skončení získává, při splnění dalších podmínek,** nárok na úvěr ze stavebního spoření.**

Úvěry ze stavebního spoření

Při standardním nastavení smlouvy o stavebním spoření, kdy účastník spoří 0,5 až 0,6 % z cílové částky měsíčně. Nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření obvykle vzniká nejdříve po 5 letech (až po splnění hodnotícího čísla). Pokud však chce účastník řádný úvěr dříve, než je obvyklá doba 5 let, bude muset spořit částky vyšší, nebo složit na účet stavebního spoření celý požadovaný vklad ve výši 40 i více procent cílové částky.

Překlenovací úvěr u stavebního spoření

Pokud účastník stavebního spoření některou z podmínek na přidělení řádného úvěru nesplňuje, nemá na něj nárok. Tuto situaci spořitelny řeší pomocí překlenovacího úvěru, kterým se „překlene” doba, než účastník splní veškeré podmínky pro získání úvěru ze stavebního spoření.

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění představuje výhodnou formu dlouhodobého a bezpečného spoření. Je vhodné nejen pro osoby, které nemají daleko do důchodového věku, ale vzhledem k daňovým výhodám a příspěvku od zaměstnavatele je penzijní připojištění vhodné i pro mladší klienty. Minimální věková hranice pro založení penzijního připojištění je 18 let.

Kapitálové životní pojištění

** Kapitálové životní pojištění je pojištění pro případ smrti nebo dožití**, které zabezpečuje pojistnou ochranu pojištěnému v případě smrti a umožňuje vytvářet pojistnou částku pro případ dožití, která odpovídá hodnotě účtu pojistníka, stanovené ke dni konce pojištění. Pro každou pojistnou smlouvu je veden samostatný účet pojistníka, který je tvořen běžným a mimořádným účtem.

Program daňových úlev

Program daňových úlev (PDÚ), je program, který můžete mít k penzijnímu připojištění nebo k životnímu pojištění. Tento finanční program má výhody nejen pro zaměstnance, ale také pro zaměstnavatele a lidi, kteří si sami podávají daňové přiznání.

Podnikatelské semináře společnosti

V rámci vzdělávací nabídky začíná proces vždy absolvováním základního semináře. Poté může zájemce absolvovat produktové a motivační přednášky (tzv. vedlejší proškolení). Zde získává odbornou způsobilost pro výkon rodinného finančního poradce.

Manažerská akademie

Pokud jste úspěšně absolvovali akademii rodiného finančního poradce, můžete dále pokračovat v manažerské akademii. Tato akademie nabízí výcvik manažerských dovedností. Manažerská akademie se skládá ze 7 školení.

Lektorská akademie

Po absolvování manažerské akademie se můžete dále rozhodnout, zda-li chcete dále pokračovat v ředitelské nebo lektorské akademii. Lektorská akademie je průpravou pro pedagogickou činnost v rámci vzdělávacího systému společnosti. Pokud se rozhodnete pro lektorskou akademii, čekají vás 4 semináře.

Ředitelská akademie

** Ředitelská akademie je průpravou pro řízení týmu v oblasti rodinného finančního poradenství** a nabízí vyšší a širší odborné vzdělání. Ředitelská akademie se skládá ze 3 základních částí.

AFIZ – Asociace finančních poradců a finančních zprostředkovatelů

Akademie patří mezi zakládající členy Asociace finančních poradců a zprostředkovatelů (AFPZ), která se na podzim roku 2004 spojila s Asociací registrovaných investičních zprostředkovatelů (ARIZ) pod společný název Asociace finančních poradců a finančních zprostředkovatelů (AFIZ).

Povinné ručení motorových vozidel

** Povinné ručení je tzv. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.** Toto pojištění musí mít ze zákona sjednáno každý majitel vozidla. Doklad o zaplacení povinného ručení musíme vozit sebou ve vozidle.** **

Havarijní pojištění

** Havarijní pojištění slouží k ochraně vozidla před škodami vzniklými v důsledku havárie nebo způsobenými živly, odcizení či neoprávněného užití vozidla.**

**Doporučujeme:

**

  • Finanční poradenství Liberec nabídka administrativních služeb v oblasti obchodu a služeb. Poradenství v oblasti financí. Zprostředkování úvěrů a hypoték ze stavebního spoření.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9909 (vitejdoma.cz/rodina#5009)


Přidat komentář