Programy daňových úlev (PDÚ)

Program daňových úlev (PDÚ), je program, který můžete mít k penzijnímu připojištění nebo k životnímu pojištění. Tento finanční program má výhody nejen pro zaměstnance, ale také pro zaměstnavatele a lidi, kteří si sami podávají daňové přiznání.

Životního pojištění a daňové výhody

Životní pojištění má velkou výhodu v tom, že si všichni daňoví poplatníci mohou odečíst z daní stejnou částku - není zde stanoven limit hrubého příjmu zaměstnance. Daňové výhody se vztahují i na příspěvky zaměstnavatele (do výše 666 Kč za měsíc neplatí zaměstnavatel ani zaměstnanec odvody na sociální a zdravotní pojištění). Pojistné hrazené zaměstnavatelem do 12 000 Kč ročně je osvobozeno od daní z příjmů.

Výhody PDÚ k životnímu pojištění

  • měsíční úložky od 0 do 1 000 Kč lze odečíst od daňového základu
  • tímto způsobem si můžete snížit daňový základ až o 12 000 Kč ročně
  • úspora na daních z příjmu až 3840 Kč ročně
  • příspěvky zaměstnavatele se nezdaňují

Jak dosáhnout daňové úlevy?

Vznikne-li Vám nárok na daňový odpočet (penzijní fond nebo příslušná pojišťovna vám vždy zašle potvrzení o výši daňového odpočtu - většinou v první polovině února), máte nárok na vrácení přeplatku na daních.

Kdy a kdo vám úspory na daních vrátí?

Pokud jste zaměstnancem, předložíte toto potvrzení nejpozději do 15.února na mzdové účtárně (přeplatek vám bude vrácen v následujícím měsíci společně s výplatou).**
**

Podáváte-li si daňové přiznání sami, pak toto potvrzení použijete jako přílohu k daňovému přiznání. Případný přeplatek Vám vrátí příslušný Finanční úřad.

Penzijní připojištění a daňové výhody

Pokud máte uzavřené penzijní připojištění, můžete kromě státních příspěvků získat také daňové výhody. Při příspěvcích nad měsíční částku 500 Kč je možné si o částku, která ji přesahuje, snížit daňový základ, a to až do celkové výše 12 000 Kč za zdaňovací období (kalendářní rok). Daňové výhody se vztahují i na příspěvky zaměstnavatele. Do výše 3 % vyměřovacího základu sociálního pojistného neplatí zaměstnavatel ani zaměstnanec odvody na sociální a zdravotní pojištění. Příspěvek zaměstnavatele nepřesahující 5 % mzdy není součástí zdanitelných příjmů zaměstnance.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9919 (vitejdoma.cz/rodina#5068)


Přidat komentář