Profesionální finanční poradenství

Mate finančního poradce? Přemýšlíte o něm? Spolupráce s ním je jistě krok správným směrem. Kdo se může prezentovat jako finanční poradce? Referenční marketing. Finanční poradci.

Kdo se může prezentovat jako finanční poradce

Jako finanční poradce se dnes může prezentovat téměř každý, kdo nějak pracuje s financemi. Můžete tak narazit na pojistné zprostředkovatele pracující pod hlavičkou některé z poradenských firem, placené finanční poradce podnikající na vlastnící živnostenský list, investiční poradce, pracovníky jednotlivých pojistných a bankovních domů, a mnoho dalších.

Finanční poradce

Napsat definici na „finančního poradce“ na základě situace na českém finančním trhu je poněkud komplikované. Jedná se o nepřehledný terén, ve které sice naleznete kvalitní odborníky, ale větší část je tvořena lidmi bez patřičného vzdělání nebo pouze opakujícími to, čemu nerozumí.

Tento stav je dán především nízkými odbornými bariérami vstupu do finančního poradenství. Jeden z nejlépe ucelených vzdělávacích systémů u nás je bezesporu poradenská, která zvyšuje finanční znalosti zájemcům na svých školících střediscích. Určitě vás nechceme odradit od využití služeb ostatních finančních poradců, zvláště pokud se v problematice neorientujete. Vyplatí se však pečlivě zvážit, komu poskytnete důvěrné a citlivé informace, týkající se vašich financí.

Finanční poradce

Na trhu je množství finančních institucí a produktů. Proto není jednoduché vybrat z této široké nabídky správný a výhodný produkt, který bude odpovídat Vašim potřebám.

Jako nezávislý finanční poradce a analytik provede analýzy Vašich stávajících smluv s cílem ušetřit Vám ne vždy efektivně vynaložené finanční prostředky a doporučím vhodnou kombinaci finančních produktů.

Nabízí:

 • Analýzu stávajících smluv

 • Sjednání vhodných finančních produktů z oblasti pojištění, spoření, úvěrů atd.

 • Finanční poradenství

 • Efektivněji vynaložené finanční prostředky

 • Konzultace

Finanční poradenství zajišťuji v píseckém a táborském okrese, popřípadě celých Jižních a Středních Čechách.

## Referenční marketing

Své produkty nabízí metodou tkz. referenčního marketingu. Spokojení klienti jsou rádi, že mohou doporučit výhodnou službu také svým známým a přátelům. Je faktem, že své přátele a známé nebudete chtít obtěžovat produktem nebo službou o které nejste sám přesvědčen, že je dobrá. Pouze o proškolení u poradenské společnosti požádalo již 130 000 lidí.

Finanční poradci

Poradenská společnost nabízí prostřednictvím kvalitně a pravidelně proškolovaných rodinných finančních poradců:

 • Sociální
 • Spořící
 • Pojistné – obecně finanční programy

Filozofie

„Pojď a nauč se s námi rozumět svým financím!“

Ušetří

Pomocí samospotřebitelské obchodní metody zvyšuje u občanů jejich finanční gramotnost a učí širokou veřejnost, jak se dají v rodinném rozpočtu ušetřit peníze, které potom může každý občan vhodně investovat do programů podporovaných státem, do nejvýhodnějších spořících a pojistných programů na trhu v České republice.

Finanční bezpečí ve stáří

Klade za cíl naučit širokou veřejnost umět se finančně zabezpečit pro celý svůj život. Smyslem práce je naplnit dva společenské významy:

 • zajistit finančně člověka na stáří a zabezpečit mu důstojné životní podmínky s menší závislostí na státu.
 • zajistit finančně člověka v případě vzniku životního rizika, které může vážně změnit životní a sociální podmínky jeho života nebo života jeho rodiny (smrt, vážná choroba, úraz,…)

Základní seminářJe především

Základní seminář rodinného finančního poradce.

vzdělávací společnost, jejímž cílem je zvyšovat povědomí svých klientů o světě financí. Nejedná se pouze o konkurenční výhodu oproti ostatním poradenským firmám. Nespornou výhodou je i to, že již z uzavřených produktů obdrží klient (po proškolení jako poradce) provizi, kterou by u jiných poradenských společností neviděl. Poradci jsou odměňováni provizemi ze smluv, které uzavřou sami na sebe nebo se svými blízkými či jinými klienty.

Poradce je tak motivován finančním systémem pomoci něhož se rozšiřují i světové značky jako je SONY nebo NOKIA. Poradce je odměňován jak ze smluv, které sám uzavřel tak také ze smluv, které uzavřeli jeho spolupracovníci. Vytváří se tak týmová spolupráce.

Co zajímá poradce při vypracování finančního plánu

 • **Zda má klient zájem pouze o poradenství jako takové.
  **
 • **Portfolio již uzavřených smluv u bank a pojišťoven pro jejich vzájemnou optimalizaci.
  **
 • **Ekonomická situace klienta, aby mohl být vybrán postup, který je pro klienta nejvýhodnější.
  **
 • **Plány klienta do budoucna, představa o důchodu či finanční nezávislosti.
  **
 • Jak nejlépe pro klienta využít soubor státních dotací a úlev na dani.

Stabilita

Díky své velikosti a nezávislosti je poradenská společnost respektována u svých obchodních partnerů a je schopna svým klientům - uživatelům kombinací finančních programů nabídnout jako nezávislá finanční poradenská firma vždy něco navíc. Tohoto faktu si jsou obchodní partneři vědomi a přistupují aktivně k nabízení nových podmínek finančních programů a služeb.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9929 (vitejdoma.cz/rodina#9797)


Přidat komentář