Penzijní připojištění a daňové úlevy

Penzijní připojištění je výhodná forma dlouhodobého a bezpečného spoření, která je vhodná nejen pro lidi v produktivním věku, ale také pro mladé lidi, kteří předem myslí na svou budoucnost.

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění představuje výhodnou formu dlouhodobého a bezpečného spoření. Je vhodné nejen pro osoby, které nemají daleko do důchodového věku, ale vzhledem k daňovým výhodám a příspěvku od zaměstnavatele je penzijní připojištění vhodné i pro mladší klienty. Minimální věková hranice pro založení penzijního připojištění je 18 let.

Státní příspěvky u penzijního připojištění

Výše státních příspěvků je odvozená od výše pravidelné úložky.** Největší zhodnocení získáte při měsíční úložce 100 Kč, neboť měsíční státní příspěvek je 50 Kč.** Lepší je však ukládat měsíčně na penzijním připojištění alespoň 500 Kč, protože si tyto pravidelné úložky můžete odečíst od daňového základu.

Penzijní připojištění a úlevy na daních

Pokud Vaše měsíční úložka převyšuje hodnotu 500 Kč,** můžete si jí odečíst od daňového základu a dosáhnout tak úspory na daních.** Tato výhoda je však omezena a od daňového základu si za rok můžete odečíst maximálně 12.000 Kč. (maximální daňové úlevy tedy dosáhnete při měsíční úložce ve výši 1.500 Kč). U penzijního připojištění jsou výnosy daněny pouze 15% sazbou, a to až při výplatě jednorázového vyrovnání nebo penze. V případě výplaty odbytného jsou výnosy daněny 25% sazbou.

Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění - ptejte se finančního poradce

Zaměstnavatel si může příspěvek na Vaše penzijní připojištění odečíst ze svého daňového základu až do výše 3% vašeho vyměřovacího základu pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění. Tento příspěvek zaměstnavatele, pokud nepřekročí 5% vašeho vyměřovacího základu pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění, nemusíte zdanit.

Další výhody penzijního připojištění

  • Nepodílíte se na případné ztrátě penzijního fondu, pouze na jeho zisku.
  • Podíly na výnosech se vám připisují i v průběhu vyplácení penzí.
  • Na činnost penzijních fondů dohlíží ministerstvo financí a Komise pro cenné papíry.

Spolupráce s penzijními fondy

Podle podmínek daných zákonem a penzijním plánem je možno penzijní připojištění vypovědět kdykoliv, ale nejdříve po uplynutí 12 započtených příspěvkových měsíců. Účastníkovi připojištění po této době vzniká nárok na výplatu „odbytného”. Po výpovědi penzijního připojištění máte nárok na úhrn příspěvků zaplacených účastníkem (včetně příspěvků zaměstnavatele) a podílů na výnosech hospodaření fondu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9923 (vitejdoma.cz/rodina#5083)


Přidat komentář