O úvěrech stavebního spoření

Stavební spoření je pro lidi zajímavé nejen státní podporou poskytovanou po celou dobu trvání spoření, ale také výhodnými úvěry, které vám umožní dříve realizovat vaše sny.

Úvěr ze stavebního spoření - finanční poradce

Stavební spoření je účelový druh spoření, při kterém vkladatel dlouhodobě ukládá prostředky u specializované banky. V průběhu spoření může čerpat státní podporu a po jeho skončení získává, při splnění dalších podmínek,** nárok na úvěr ze stavebního spoření.**

Na čerpání úvěru má účastník stavebního spoření nárok za následujících podmínek

  • jeho smlouva trvá v době žádosti o úvěr alespoň 24 měsíců
  • naspořil částku požadovanou stavební spořitelnou pro přidělení úvěru – nejčastěji 40% cílové částky
  • dosáhl parametru ohodnocení (hodnotícího čísla) požadovaného stavební spořitelnou
  • prokázal zajištění úvěru, jeho návratnost (tj. své dostatečné příjmy) a účelovost vynaložení prostředků úvěru na zajištění svých bytových potřeb či bytových potřeb svých blízkých.

Máte nárok na úvěr ze stavebního spoření?

Při standardním nastavení smlouvy o stavebním spoření, kdy účastník spoří 0,5 až 0,6 % z cílové částky měsíčně. Nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření obvykle vzniká nejdříve po 5 letech (až po splnění hodnotícího čísla). Pokud však chce účastník řádný úvěr dříve, než je obvyklá doba 5 let, bude muset spořit částky vyšší, nebo složit na účet stavebního spoření celý požadovaný vklad ve výši 40 i více procent cílové částky. Při jednorázovém složení celého požadovaného vkladu (40% cílové částky) vzniká nárok na řádný úvěr obvykle již po 2 letech. 

Úroky úvěrů ze stavebního spoření

Úvěry ze stavebního spoření jsou spořitelnami úročeny velmi nízkou úrokovou sazbou ve výši 3 až 5 % ročně.

Finanční poradce doporučuje překlenovací úvěr

Pokud účastník stavebního spoření některou z podmínek na přidělení řádného úvěru nesplňuje, nemá na něj nárok. Tuto situaci spořitelny řeší pomocí překlenovacího úvěru, kterým se „překlene” doba, než účastník splní veškeré podmínky pro získání úvěru ze stavebního spoření.

Překlenovací úvěr poskytuje stavební spořitelna svým klientům ve výši celé cílové částky, tedy nikoli jen z rozdílu cílové částky a naspořených prostředků účastníka.

Co zahrnují splátky překlenovacího úvěru:

  • Platbu úroků - splácením překlenovacího úvěru tak dlužník nesnižuje své zadlužení a zbytkovou částku úvěru.
  • Dospořování na smlouvu stavebního spoření, dokud nejsou splněny podmínky pro poskytnutí řádného úvěru (po dobu dospořování je účastníkům stále připisována státní podpora z částky naspořené v daném roce).

Úroky překlenovacích úvěrů

Úrokové sazby překlenovacích úvěrů se pohybují kolem** 3 až 7 %**. Výše úrokové míry závisí na stavu účastníkova spoření. Čím déle účastník spoří a má naspořeno, tím levnější a výhodnější překlenovací úvěr získá.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9924 (vitejdoma.cz/rodina#5084)


Přidat komentář