Mít dobrého finančního poradce je jako mít doma poklad

Profese finančních poradců má v rozvinutých zemích tradici a patří k činnostem s velkou společenskou prestiží. U nás je teprve mladým oborem, proto má obrovskou perspektivu.

Doporučujeme:

Vytváříme novou generaci finančních poradců. Opíráme se přitom o základní filozofii, zázemí a zkušenosti holdingu OVB, který je jedničkou na evropském trhu. Naši spolupracovníci nemají žádné územní ani hraniční omezení, mohou podnikat v kterékoliv ze 14 zemí, kde OVB působí.Zemská ředitelka pro OVB Dana Benáčková

Finanční poradenství má velkou budoucnost a trh ho potřebuje. Proč tomu tak je?

Každý moudrý a přemýšlivý člověk se chce starat o svoje peníze. Finanční trh nabízí nejrůznější možnosti, jak peníze bezpečně a zajímavě investovat a budovat zajištění pro sebe i své blízké. Možností je ale tolik, že hrozí riziko špatného rozhodnutí. I proto je práce finančního poradce potřebná a jedinečná. V OVB vycházíme z dlouhodobé, celoživotní péče o klienta a tím dáváme naší práci lidskou dimenzi, tvoříme trvalý a přátelský vztah. Nejde nám jen o jednorázovou pomoc a službu, ale především o dlouhotrvající péči a servis.

Znamená to, že práce v oboru finančního poradenství má perspektivy?

Profese finančních poradců má v rozvinutých zemích tradici a patří k činnostem s velkou společenskou prestiží. U nás je teprve mladým oborem, proto má obrovskou perspektivu. Produkty finančního trhu využívají všichni, otázkou zůstává, jak jsou spokojeni, jak se orientují v přemíře informací a zda dovedou využít všech možností, které trh nabízí. Je moudřejší a jednodušší mít někoho, kdo stojí na mé straně a poradí mi.

Kdybych se chtěla stát finančním poradcem OVB, co musím udělat?

Udělat osobní rozhodnutí chtít se této nádherné profesi dlouhodobě věnovat. Být ochoten se učit a mít chuť osvojit si potřebné, třeba i zcela nové profesní návyky. Charakter této práce a udržení vysoké úrovně poskytovaných služeb vyžaduje středoškolské vzdělání, trestní bezúhonnost, absolvování předepsaných zkoušek k získání licence Ministerstva financí ČR a České národní banky.

Jak pokračuje nováček pod Vaším vedením, aby se stal skutečně dobrým poradcem?

Každý nový spolupracovník OVB má svého vedoucího, takového osobního trenéra, s nímž se pravidelně schází, připravuje a realizuje své aktivity. K odborným konzultacím využívá i podpory zemského ředitelství. Velký prostor věnujeme průběžnému odbornému vzdělávání. Nováčci se učí orientaci ve finančním trhu a umění rozlišit, co je a co není pro klienta přínosem. Každý člověk je jiný, má jiné potřeby a cíle, neexistuje „univerzální“ program. Naším cílem je najít nejvhodnější program pro klienta a tím mu pomoci splnit si jeho sny.

Jak nahlíží občané na finanční poradenství? Jsou zvídaví, mají o služby poradce zájem ?

Z vlastních patnáctiletých zkušeností mohu potvrdit, že moji klienti jsou s touto službou nesmírně spokojeni. Ví, že se na mě mohou spolehnout. Ze začátku měli spoustu dotazů a vše chtěli důkladně vysvětlit, než se rozhodli. Po určité době jsme se stali přáteli, často i spolupracovníky. Zvídavost přejde v důvěru a úctu. Proto mít jednoho dobrého poradce je jako mít doma poklad.

Co byste vzkázala lidem, kteří uvažují o své budoucnosti u OVB Allfinanz, a.s.?

Nebojte se udělat rozhodnutí a první krok. Není to krok do neznáma. Finanční trh je nejlepší podnikatelská oblast. Chce to čas a vytrvalost, ale ten, kdo rád pracuje s lidmi, se jistě uplatní. Nemusí se ani odříznout od svých jistot, může začít podnikat při zaměstnání. Podnikáme v oblasti, která se bude rozvíjet, protože služby finančního poradce potřebuje každý člověk. Bez mixeru nebo vysavače můžeme žít, ale bez peněz ne.

Doporučujeme:

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9937 (vitejdoma.cz/rodina#9817)