Manažerská, lektorská a ředitelská akademie

Pokud jste se rozhodli, že si s pomocí akademie vybudujete postavení ve finanční sféře a úspešně jste absolvovali akademii rodiného finančního poradce, můžete dále absolvovat manažerskou a poté lektorskou nebo ředitelskou akademii.

Podnikatelské semináře

V rámci vzdělávací nabídky začíná proces vždy absolvováním základního semináře. Poté může zájemce absolvovat produktové a motivační přednášky (tzv. vedlejší proškolení). Zde získává odbornou způsobilost pro výkon rodinného finančního poradce. Školení jsou zakončena získáním certifikátu rodinného finančního poradce. Dle svého zájmu může zájemce pokračovat ve studiu dalších finančních programů nebo manažerských znalostí potřebných pro organizaci a techniku řízení obchodní sítí. V rámci pokračující systémové kariéry rodinného finančního poradce může zájemce** absolvováním Lektorské akademie získat titul lektora**. Pro zkušené a odborně zdatné spolupracovníky, kteří dosáhli nejvyšších pozic v systémové kariéře je určena ředitelská akademie.

Manažerská akademie

Pokud jste úspěšně absolvovali akademii rodiného finančního poradce, můžete dále pokračovat v manažerské akademii. Tato akademie nabízí výcvik manažerských dovedností. Manažerská akademie se skládá ze sedmi školení, ve kterých se dozvíte více o tématech:

 • Profipráce
 • Řízení času
 • Sponzorování, porady
 • Základní kroky práce - komunikace
 • Cíl, víra
 • Dvoudenní školení - manažerská akademie
 • Ukončení manažerské akademie - efektivita týmu

  Pokud splníte všechny podmínky, které společnost pro úspěšné absolvování této akademie požaduje, odměnou vám bude certifikát manažera.

Lektorská akademie

Po absolvování manažerské akademie se můžete dále rozhodnout, zda-li chcete dále pokračovat v ředitelské nebo lektorské akademii. Lektorská akademie je průpravou pro pedagogickou činnost v rámci vzdělávacího systému společnosti. Pokud se rozhodnete pro lektorskou akademii, čekají vás 4 semináře, které se skládají z následujících částí.

 • Lektorská komise
 • Rétorický seminář
 • Sjednocení přednášek
 • Zkoušky po sjednocení přednášky

  Pokud splníte všechny podmínky, které společnost pro úspěšné absolvování této akademie požaduje, odměnou vám bude **certifikát lektora.
  **

Ředitelská akademie

Ředitelská akademie je průpravou pro řízení týmu v oblasti rodinného finančního poradenství a nabízí vyšší a širší odborné vzdělání. Ředitelská akademie se skládá ze **3 základních částí:
**

 • Část vzdělávací
 • Část produkční
 • Legislativa v podnikání

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9918 (vitejdoma.cz/rodina#5067)


Přidat komentář