Klient - reklamace klientů

Pokud není klient s něčím spokojen, může podat reklamaci k příslušnému orgánu akademie. Jak postupovat při řešení reklamace? Kde a na koho se s reklamací obrátit? Jaké jsou časové lhůty reklamací?

Postup klienta při podání reklamace a způsob vyřízení reklamace

Při podání reklamace postupuje klient následovně

 • Klient podá reklamaci na regionální kanceláři nebo přímo u zprostředkovatele
 • Není-li reklamace uspokojivě vyřízena, předá se k došetření do sídla společnosti 
 • O výsledku šetření podané reklamace je klient písemně informován** do 30-ti pracovních dní od data podání.**
 • Vyžádá-li si šetření reklamace delší čas, je klient písemně informován do 30-ti pracovních dnů o průběhu šetření.
 • Písemná reklamace klienta je vždy vyřízena písemnou formou.
 • Jedná-li se o běžné reklamace technického charakteru, je vedoucí oddělení oprávněn u telefonicky podané reklamace vyřešit ji rovněž telefonicky.
 • V případě sporu o konečném způsobu vyřízení reklamace rozhoduje generální ředitel ZFP po obdržení dožádaných dokladů a jiných písemných informací a vyjádření.
 • Není-li klient spokojen se způsobem vyřízení reklamace, může se dále obrátit s písemnou žádostí o prověření výsledku reklamace na etický výbor AFIZ (Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky).

Přehled časových lhůt k vyřízení reklamace

** Níže uvedené mezní lhůty se počítají od data podání reklamace.** Jsou obecně závazné pro příslušná pracoviště a odpovědné osoby. Dle individuálních okolností konkrétní žádosti lze lhůtu změnit ve smyslu ustanovení čl. IV.B.1. a čl. 2. **Případnou změnu lhůty oznámí osoba pověřená šetřením písemně klientovi.
**

### Popis činnosti

### Odpovědná osoba

### Časová lhůta (pracovní dny)

### Řešení reklamace v RK (regionální kanceláři)

-schůzka s klientem, vyřešení na místě, sdělení výsledku klientovi
ŘOS (vedoucí RK)
7
-sdělení výsledku do sídla
ŘOS (vedoucí RK) 5
### Řešení reklamace v sídle ZFPA

- zaslání podnětu k šetření na RK
vedoucí oddělení reklamací
5
-šetření na RK
ŘOS (vedoucí RK) 7
-sdělení výsledku do sídla
ŘOS (vedoucí RK) 5
-sdělení výsledku klientovi
vedoucí oddělení reklamací 5
### Řešení zvlášť závažné reklamace

-zaslání podnětu k šetření
5
-šetření na RK
ŘOS (vedoucí RK)
7
-sdělení výsledku šetření na RK do sídla
ŘOS (vedoucí RK) 5
-další nutná šetření, zajištění podkladů
GŘ, VOR
7
-sdělení výsledku klientovi
GŘ, VOR 5
### Použité zkratky v tabulce

 • ŘOS - ředitel obchodní sítě
 • - generální ředitel společnosti ZFP akademie,a.s.
 • RK - regionální kancelář
 • VOR - vedoucí oddělení reklamace a evidence

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9907 (vitejdoma.cz/rodina#5006)


Přidat komentář