Kdo jiného dělá úspěšným, je sám úspěšný

Povolání finančního poradce je vysoce prestižní povolání a má ohromnou budoucnost. Dokud budou ve světě platit peníze, bude mít finanční poradce co dělat. Tím má zajištěnou budoucnost.

Doporučujeme:

Trh financí neustále roste, obor se natolik zprofesionalizoval, natolik zkvalitnil, že ho lidé využívají a využívat budou.

Firma OVB Allfinanz je na českém trhu od roku 1993. Za dobu 17 let působení na českém trhu si firma stále udržuje vedoucí postavení. To je samozřejmě věc, která by měla zajímat každého, kdo chce spojit svoji budoucnost s podnikáním v oboru finančního poradenství. Výhoda podnikání s OVB je právě v tom, že máme čtyřicetileté know-how a kvalitní systém vzdělání a zapracování. Velkou výhodou** spolupráce s OVB** je možnost profesního kariérového růstu, přičemž kariéru u OVB si každý může naplánovat. Na základě vlastních aktivit, podaných výsledků a kvality práce dochází automaticky k profesnímu růstu. To je skutečnost jistě velmi atraktivní pro každého člověka, který chce ovlivňovat svůj život, který chce uchopit budoucnost do vlastních rukou. Další ze základních aspektů spokojeného života je smysluplná práce. Každý spolupracovník OVB sám sobě může říci, že svou prací pomáhá jiným žít lépe.

Vysoká nezaměstnanost a nejnižší průměrné platy v České republice, to jsou jen dva z mnoha faktorů, které dnes ovlivňují ekonomiku celého Karlovarského kraje.

Tyto faktory – nezaměstnanost a nižší průměrné platy ještě více potřebují služby finančního poradce, který jim na základě finanční analýzy pomůže ušetřit v mnoha oblastech. Důležité je také poradit či upravit důležité ochranné smlouvy zabezpečující chod rodiny. Bez těchto základních finančních instrumentů, se každá rodina může ocitnout na dlažbě.

Jak je těžké v takové situaci nalézt vhodnou osobu na pozici finančního poradce?

Já ctím prastaré moudrosti „Každý člověk je strůjcem svého štěstí“ a „Sklízíme, co jsme v minulosti zaseli“

Kopřivy vyrostou samy. Pojďme zasít skvělé věci, aby i další generace měla co sklízet. Jedno z těch semínek je i kvalitní finanční poradenství. Mít svého finančního rodinného poradce (lékaře) je poklad.

Naštěstí se boří předsudky, kdy změna povolání byla odsuzována. Hodně lidí v důsledku těchto faktorů (nezaměstnanost, nižší příjem) už hledá změnu. Uvědomují si, že jsou kormidelníkem svého života a je jen na nich, zda li se jen vezou, což je jednodušší, nebo drží – popřípadě budou držet kormidlo svého života pevně ve svých rukách. K tomu, aby správně vyrazili, často i proti proudu, potřebují šanci. Šance je dar života, ale vyžaduje změnu. My nabízíme velkou pracovní šanci, jejíž součástí je kariéra závislá na aktivitách a zodpovědnosti spolupracovníka. Nábor je pro někoho lehký, pro jiného se může zdát těžký. Záleží na tom, jak to má srovnané v hlavě, co vlastně chce a také na jeho vztahu a postoji k lidem. Moji kolegové, kolegyně a klienti jsou mými přáteli. Je štěstí mít kolem sebe tak krásné lidi. Zde ctím heslo:“Kdo jiného dělá úspěšným, je sám úspěšný“.

Chodit do práce jen protože musí, nedělá člověka šťastným. Cílem změny v našich službách je, aby tato práce spolupracovníky uspokojovala, dělali ji rádi. Vše, co děláte rádi, vás baví, do práce se těšíte, práce se stává koníčkem a lidi to ocení. Naši kolegové, pro které je práce koníčkem, nemají obavy z budoucnosti. Potřeba našich služeb stoupá. Pokud máte VŠ, SŠ, přijďte si o vaší šanci u nás popovídat a zjistit, zdali je to to pravé ořechové, či nikoliv. J.Werich: "Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl!“

Těším se na Vás

Dana Benáčková

Zemská ředitelka OVB

Sokolovská 107/140, 360 05 Karlovy Vary

Tel: 353 236 565

Mobil: 603 263 315

e-mail: dana.benackova @ovbmail.cz

Doporučujeme:

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9938 (vitejdoma.cz/rodina#9821)


Přidat komentář