Havarijní pojištění a výhody

Havarijní pojištění kryje škody na motorových vozidlech. Slouží k ochraně vozidla před škodami vzniklými v důsledku havárie nebo způsobenými živly, odcizení či neoprávněného užití vozidla.

Havarijní pojištění

** Havarijní pojištění slouží k ochraně vozidla před škodami vzniklými v důsledku havárie nebo způsobenými živly, odcizení či neoprávněného užití vozidla** bez ohledu na to, zda je v případě havárie řidič zavinil nebo ne. Územní platnost pojištění bývá stanovena většinou buď na celou Evropu nebo si lze vybrat, zda chceme pojištění jen pro území České republiky, nebo i pro území sousedních států, nebo pro celou Evropu.

Možná připojištění k havarijnímu pojištění

Sjednat lze i různá připojištění, například pro nadstandardní výbavu vozidla, poškození, zničení nebo pohřešování cestovních zavazadel a věcí osobní potřeby, úrazové pojištění dopravovaných osob, pojištění nákladů spojených se zapůjčením motorového vozidla, pojištění právní ochrany a další.

Výhody havarijního pojištění

 • Stejné sazby pro každé vozidlo bez ohledu na značku.
 • Zvýhodnění pro ženy a zkušené řidiče.
 • Systém bonusů za jízdu bez nehod.
 • Krádež zahrnuta v základním pojištění.
 • Sleva za roční pojištění.
 • Možnost připojištění skla.

Jaká vozidla lze pojistit?

 • všechna vozidla s platným TP a českou SPZ (mimo vozidel historických)
 • jednostopá motorová vozidla
 • osobní vozidla
 • dodávková vozidla
 • nákladní vozidla a tahače návěsů
 • autobusy
 • traktory
 • přívěsy a návěsy

Výše pojistného se stanoví

 • u nových vozidel z fakturované ceny nového vozidla bez prodejních slev
 • u ojetých vozidel na základě poslední známé novoceny

Varianty havarijního pojištění

Můžete si vybrat ze třech variant (druhů) havarijního pojištění

 1. Havárie a živel
 2. Odcizení a živel
 3. Odcizení, živelní událost a vandalismus

Výše pojistného

Cena pojištění, tj. výše pojistného, které je pojištěný povinen v případě sjednání smlouvy platit, se odvíjí od několika faktorů, mezi něž patří:

 • Typ a značka vozidla
 • Pořizovací cena vozidla
 • Stáří vozidla (čím starší vozidlo, tím levnější pojistné)
 • Zvolené riziko pojištění (odcizení, havárie, živel, kompletní)
 • Zvolená spoluúčast (čím větší spoluúčast, tím levnější pojistné)
 • Různé slevy
 • Způsob platby
 • Jestli je vozidlo tuzemské nebo zahraniční výroby
 • Rizikovost řidičů užívajících vozidlo (řidiči s bezeškodním průběhem pojištění mají levnější pojistné)

Havarijní pojištění a pojistné plnění

Při pojistné události vyplatí pojišťovna pojistné plnění (po odpočtu spoluúčasti, příp. zbytků) až do výše obecné ceny vozidla, kterou mělo vozidlo bezprostředně před pojistnou událostí.** Opravuje-li klient vozidlo v doporučeném autorizovaném servisu**, nejsou hodinové sazby omezeny žádným limitem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9913 (vitejdoma.cz/rodina#5029)


Přidat komentář