Finanční krize - příležitost pro naše peníze

Jak naložit se svými penězi, aby nám zajistily co nejvyšší výnos, je vždy obtížné. Ovšem v době, kdy je situace na finančních trzích mimořádně složitá, se tento úkol stává skutečným oříškem.

Doporučujeme:

Peníze v době krize

Řada dříve bezpečných finančních produktů se nyní stává těžko odhadnutelnými, a tak stoupá riziko, že své peníze investujeme špatně.

*Vendula Klementová
*

Výnos, riziko a likvidita

Bez ohledu na problémy finančních trhů je vždy potřeba zvážit tři důležité charakteristiky každé investice. Jsou jimi výnos, riziko a likvidita, tedy schopnost přeměnit investici zpět na peníze.

**[

](../finance.8/zfp-akademie-rychla-cesta-do-zfpa.5015.html)**

Ideální investice

by byla taková, jež by přinášela vysoký výnos zcela bez rizika a kterou bychom kdykoli mohli převést na peníze. Jak už to ale bývá, takový ideál ve skutečnosti neexistuje a vždy je potřeba vzdát se jednoho ve prospěch jiného. Na začátku je tedy potřeba rozhodnout se, co je pro vás nejdůležitější.

Potřebujete mít peníze kdykoli po ruce?

Takovou svobodu vám přinášejí peníze, které máte přímo u sebe, případně na běžném účtu, a můžete je buď vybrat z bankomatu, nebo platit kartou. Riziko, že o své peníze přijdete, je téměř nulové. Zároveň se ale musíte smířit s nižším výnosem. Nebo jste naopak ochotni riskovat, a tak máte šanci vyššího zisku. Pak se pravděpodobně pustíte i do rizikovějších operací, kde můžete vložené prostředky několikanásobně zhodnotit, ale také tu hrozí riziko, že o vše přijdete. V následující tabulce jsou pak srovnány možné kombinace všech tří faktorů ovlivňujících volbu investice.

Faktory ovlivňující volbu investice

 

Investicehotovostběžný účetspořící účettermínovaný vklad
likviditavysokávysokávysokástřední
výnosnízkýnízkýnízký-
střední
střední
rizikonízkénízkénízkénízké
 

InvesticePodílový fond (peněžní, dluhopisy)Podílový fond (smíšený, akcie)
Obchodo-
vání s dluhopisy
**
Obchodo-
vání s akciemi**
likviditavysokánízkástřední-
nízká
střední-
nízká
výnosstřednístřední-
vysoký
střední-
vysoký
vysoký
rizikostřednístřední-
vysoké
střední-
vysoké
velmi
vysoké
## Spolehlivý finanční poradce nebo bankéř

S volbou nejvhodnějšího způsobu spoření či investování vám nejlépe pomůže spolehlivý finanční poradce nebo bankéř. *„Jděte do té instituce, které věříte. Sedněte si s bankéřem, proberte investiční horizont a riziko, na které jste ochotni přistoupit,“***radí Aleš Michl, specialista na modelová portfolia z Raiffeisenbank.** Abyste si vybrali nejlepší způsob zhodnocení peněz, je potřeba zodpovědět pár důležitých otázek týkajících se právě likvidity, výnosu a rizika, na základě kterých zjistí poradce váš investiční profil. Důležitost diverzifikace rizika zdůrazňuje také Petr Syrový, finanční analytik společnosti KFP. „Krize bolestivě dopadla na ty, kdo se spoléhali jen na jednu kartu. Nemusí jít nutně jenom o akciové investice a akciové fondy. Může se jednat třeba také o fondy peněžního trhu. Některé prodělaly i 8 %, jiné neprodělaly téměř nic. Nikdo z poradců nemá křišťálovou kouli a nemohl předvídat, který fond bude vítězem. Každý poradce ale mohl radit tak, aby se klient nespoléhal pouze na jeden fond peněžního trhu.“

Likvidita především

Pojďme se ale nyní podívat blíž na možnosti, které můžete využít nyní, v době finanční krize. Pro názornost si představíme tři příklady lidí, kteří chtějí zhodnotit své peníze, ale mají různé potřeby a požadavky. Tím prvním je člověk, který potřebuje uložit hned určitou částku peněz a zároveň chce, aby byla prakticky kdykoli k dispozici. Pro tohoto člověka je tedy nejdůležitější likvidita, a tak v podstatě nelze ani hovořit o investici. Jestliže vynecháme možnost nechat si peníze doma, pak takovou svobodu nabízí běžné účty. Jejich největší nevýhodou je však téměř nulový výnos, což potvrzuje i Martin Štěpán, akciový analytik z České spořitelny:**„Vysoká likvidita je vykoupena nižším zhodnocením, které často ani nepokryje inflaci.“Další možností jsou pak spořící účty, které nevýhodu běžných účtů částečně řeší. Spořicí účet je v nabídce téměř každé banky a oproti běžnému nabízí vyšší zúročení se stejnou likviditou, protože zde často není žádná výpovědní lhůta, nebo jen v řádu dnů. Úrokové sazby se na trhu nyní pohybují kolem 3 procent p. a. (za rok) a Josef Dudek, analytik finanční skupiny FIO, k tomu doplňuje: „Samozřejmě že s klesajícími sazbami České národní banky budou výnosy na těchto účtech klesat, avšak vzhledem k tomu, že v tomto roce se čeká výrazný pokles inflace někde k 1 procentu, lze očekávat reálný výnos i na těchto vkladech.“

Jistý střední horizont

Druhý příklad nám ukazuje investora, který chce také zhodnotit konkrétní obnos a může se jej vzdát asi tak na tři roky. Pro výběr vhodného investičního či spořicího produktu je důležité vědět, jaký má vztah k riziku. Důležitost vztahu k riziku potvrzuje také Martin Štěpán, podle něhož je zde již možností více a do určité míry záleží na rizikovém profilu jednotlivce. Pokud by se jednalo o velmi konzervativního investora s averzí k riziku, pak je pro něj nejlepším řešením termínovaný vklad. Protože se jedná o vklad, který je ze zákona pojištěn až do výše 50 000 eur, je jeho riziko téměř nulové. Ani výnos na těchto vkladech není zanedbatelný, jeho výše je závislá na délce výpovědní lhůty a pohybuje se kolem 4 až 5 procent. Toto klasické spoření dnes nenabízejí jen banky.

Zajímavou alternativou jsou také termínované vklady u spořitelních družstev

Většinou přináší vyšší výnos a vklady jsou stejně jako v bankách podle zákona pojištěny. Dohled nad družstevními záložnami zajišťuje Česká národní banka, která vyžaduje dodržování stejných legislativních norem, jako je tomu u bank. Stejnou jistotu nabízí také stavební spoření. *„Je to bankovní produkt, na který se rovněž vztahuje pojištění vkladů a je určitě zajímavější než spořící účet či termínovaný vklad,“***doplňuje Petr Šafránek, člen představenstva Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR.** Jeho největší předností je totiž státní podpora, díky které může být výnos vyšší než u běžných bankovních vkladů. Možnou nevýhodou stavebního spoření je jeho délka. Pro získání státní podpory je potřeba spořit minimálně 6 let.

Zajištěné fondy

Kromě bankovních vkladů a stavebního spoření jsou pro velmi konzervativní investory vhodné také zajištěné fondy, které garantují minimálně návrat vložených prostředků a často také alespoň minimální zisk (například návratnost 105 procent bez ohledu na vývoj trhů). Investice do zajištěných fondů jsou podobně likvidní jako termínované vklady, finanční prostředky jsou vázány na dva roky až pět let. Pro ty, kteří jsou ochotni nést určité riziko, jsou pak zajímavou možností některé podílové fondy. „Pro nekonzervativní investory bych doporučil kombinaci fondu peněžního trhu a dluhopisového fondu,“***specifikuje Martin Štěpán a Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank, tuto volbu potvrzuje: „V případě větší averze vůči riziku bych se zajímal o nákup hypotečních zástavních listů a být investorem, který má větší chuť riskovat, ale chce si přitom zajistit, aby se neznehodnotila jistina investice, bych zvažoval strukturované dluhopisy.“* Co se týče fondů, je potřeba říci, že nabízí celou škálu možností s různým rizikem, výnosem a také různým investičním horizontem.

Nejlikvidnější a zároveň nejbezpečnější jsou fondy peněžního trhu

méně likvidní a stále vcelku bezpečné jsou pak fondy dluhopisové, které jsou vhodné jako střednědobá investice na 2 až 4 roky, což je právě tento případ. Dosažený výnos je pak, podle výkonnosti fondu, vyšší než na termínovaných vkladech a liší se fond od fondu. Kromě toho je potřeba uvést ještě některé nevýhody podílových fondů. Jednak jsou tu nemalé poplatky – vstupní, správní, případně výstupní poplatek, které mohou významně ovlivnit výši výnosu. V souvislosti s finanční krizí a odlivem investic z podílových fondů je však velmi pravděpodobné, že tyto poplatky klesnou, aby investiční společnosti nalákaly investory zpět. Další nevýhodou pak může být pro řadu investorů fakt, že vklady nejsou pojištěny, a oni tedy nemají záruku, že v případě špatného hospodaření fondu dostanou zpět své investované peníze, navíc je vývoj podílových fondů velmi ovlivněn aktuální situací v ekonomice a na finančních trzích.

Investice pro spokojený důchod

Poslední vzorový investor chce spořit postupně a dlouhodobě, například na důchod. Kromě klasického penzijního připojištění, jehož největší předností je dlouhodobé a systematické spoření na důchod, státní příspěvek a daňové úlevy, by měl každý zvážit ještě další možnost, protože výnos z penzijního připojištění není nijak vysoký.

Velmi konzervativním řešením je důchodové pojištění

které je v podstatě specifickou formou životního pojištění, jehož cílem je zvýšení životního standardu v penzi. Na rozdíl od penzijního připojištění, které nabízejí penzijní fondy, poskytují toto pojištění komerční pojišťovny. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi dlouhý časový horizont, je vhodné zvolit i víc rizikové možnosti, a to především kombinaci různých podílových fondů. V tomto momentě je obzvlášť důležité zhodnotit svůj investiční profil a poradit se s odborníkem.

„Zde opět záleží na investičním horizontu, tedy období od začátku investování až do dne čerpání prostředků, a na rizikovém profilu investora. Čím delší horizont a rizikovější profil, tím agresivnější bych doporučil strategii, tedy vyšší váhu akciových fondů ve srovnání s peněžními a dluhopisovými fondy, a naopak,“

Martin Štěpán akciový analytik z České spořitelny

Akciové fondy obecně představují nejrizikovější formu kolektivního investování

a jsou doporučovány právě pro dlouhý investiční horizont, ve kterém mohou vykázat velmi vysoký výnos. Právě pro svou rizikovost jsou doporučovány v kombinaci s jinými fondy, jako jsou dluhopisové či peněžního trhu. Na začátku mohou akcie představovat větší podíl na celkovém portfoliu, se zkracující se dobou do důchodu je pak vhodné poměr obrátit a soustředit se víc na jistější investice.

Nefinanční produkty

Na závěr je potřeba doplnit, že za způsob zajištění na důchod lze považovat také určité nefinanční produkty, například alternativní zdroje energie, které mohou výrazně snížit náklady na provoz domácnosti.

Na koho se obrátit

V ČR poskytuje profesionální poradenství společnost. Je řádně registrovaným pojišťovacím agentem evidovaným v registru pojišťovacích zprostředkovatelů při České národní bance. Protože jako certifikovaní pojišťovací zprostředkovatelé nabízí rozsáhlé portfolio partnerů, pomohou Vám vybrat nejvhodnější produkt při řešení konkrétních požadavků klienta.

Jak řešit pohledávky

V případě druhotné platební neschopnosti je důležité řešit pohledávky. Přečtěte si o profesionálovi v oblasti vymáhání pohledávek Styga Corporate.

Doporučujeme:

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9931 (vitejdoma.cz/rodina#9800)


Přidat komentář