Důchodová reforma aneb Jak moc tlačit na pilu?!

Dnes máme přes dva miliony důchodců, kteří jsou z více než 95 procent závislí na příjmech od státu. Cítili byste se bezpečně, kdyby 95 procent vašich příjmů ve stáří záviselo na rozhodování politiků?

Doporučujeme:

Reforma penzijního systému a kroky vlády

Vláda v předchozím období již učinila několik kroků směrem k reformě penzijního systému, ale zatím jde pouze o dílčí parametrické změny, které problémy pouze posouvají v čase. Reforma s velkým R byla sice napsána, ministr Nečas předložil vládě návrh na částečný opt-out (tedy možnost převedení části odvodů ze státního systému např. do soukromých fondů-pozn. red.), navrhuje možnost dobrovolně převést čtyři procenta z povinného placeného pojištění (4 procentní body z 28) do individuálního spoření na stáří za podmínky, že člověk podpoří tato čtyři „státní“ procenta ještě dvěma procenty své mzdy z vlastní kapsy. Tento návrh však zatím nebyl projednán v parlamentu a čeká ho zřejmě ještě velmi dlouhá cesta. Skutečnou penzijní reformu typu přitom palčivě potřebujeme.

Dnešní důchodový systém je dlouhodobě neudržitelný a nezdravě založený

Dnes máme přes dva miliony důchodců, kteří jsou z více než 95 procent závislí na příjmech od státu. Kvůli stárnutí populace je to dlouhodobě nebezpečný trend pro celou společnost i stát. Cítili byste se bezpečně, kdyby 95 procent vašich příjmů ve stáří záviselo na rozhodování politiků?

Dnešní systém je navíc nespravedlivý a demotivující

polovina penzistů bere průměrný důchod plus minus deset procent, přestože rozdíly v jejich příjmech před penzí byly mnohem vyšší. Spějeme nezadržitelně v podstatě k rovnému státnímu důchodu nemajícímu nic společného se slovem „pojištění“. Kategorie „daň“ a „dávka“ jsou mnohem příhodnější. Podle mého názoru bohužel na důchodovou reformu nedojde ani v roce 2009. V první polovině roku 2009 bude veškerá exekutiva zaměstnána naším předsednictvím EU a já nevěřím, že dokáže držet v patrnosti ještě nějaké další složité téma.

Červenec a srpen jsou parlamentní prázdniny

V září bude tématem číslo jedna státní rozpočet, jehož projednání může trvat klidně do prosince, a pak už je závěr roku 2009, tedy období, kdy se budou blížit další parlamentní volby a žádné zásadní kroky už nelze očekávat. Absence důchodové reformy přitom již dnes ovlivňuje i trh s finančními službami.

O stáří se musíte postarat sami

Finanční poradci potvrzují, že dlouhá, nikam nevedoucí diskuze o důchodové reformě v podstatě pomáhá lidem pochopit, že se o své zabezpečení ve stáří musí postarat sami, a jsou díky tomu ochotnější řešit tento problém prostřednictvím penzijního připojištění, životního pojištění a dalších finančních nástrojů. To je mimořádně důležité a je škoda, že stát nechce či se neodhodlal využít tohoto širokého povědomí v dlouhodobý prospěch svůj i svých občanů. Pokud se dnešní generace třicátníků – tedy mých vrstevníků – nezabezpečí na důchod sama, bude mít v penzi obrovské finanční problémy.

Kdy bude důchodová reforma?

Zajímavou otázkou je, zda-li penzijní reformu realizovat trpělivě a po desítky let pomocí konsensu hlavních politických sil, anebo využít případné otevřené „okno příležitosti“ a protlačit reformu silou, často jen velmi těsným hlasovacím poměrem v parlamentu. Teoreticky je vše jasné – konsensus je lepší – viz švédský příklad. Sice (většinou) jeho dosažení trvá déle, ale výsledek práce lépe odolává zubu času i budoucímu politicko-populistickému pokušení. Jenže hledání širšího konsensu vyžaduje mít v praxi podmínky pro to, aby se konsensus vůbec nad něčím mohl zrodit. Sem patří například nejen kvalitně připravené rozhodovací podklady, ale také úroveň politické kultury v zemi, schopnost vést a účastnit se diskuse o nelehkých otázkách, odvaha vystoupit ze stínu alibismu, nezodpovědnosti a parlamentní imunity a hájit veřejně, konzistentně a pokud možno bez ubohé dehonestace nositelů odlišných názorů své myšlenky, odvaha korigovat svá stanoviska, přiznat omyl či pochválit „protivníka“ atp.

Domníváte se jako já, že bohužel nejsme Švédsko?

Výstižně to napsal 4. února na svém blogu publicista Jan Macháček a já to lépe naformulovat nedovedu, takže mi dovolte zakončit citací: „Vždy jsem se řadil mezi propagátory dialogu, hluboké diskuse a hledání konsensu v politice. Jenomže v české politice nikdo konsensus nehledá. Hledá se výhradně nepřítel a k tomu se za pomoci médií mobilizuje veřejné mínění. Vy jste zlo! Ne – zlo jste vy! Tohle nikam nevede. Nastal čas jít do rizika.“ A přece jen něco dodám – ani na Slovensku si důchodovou reformu nová vláda nedovolila zastavit či zásadně zkorigovat.

Doporučujeme:

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9932 (vitejdoma.cz/rodina#9801)


Přidat komentář