Card - slevový systém

Na jednání představenstva akciové společnosti bylo s ohledem na obchodní cíle schválené v podnikatelském plánu na rok 2005 rozhodnuto rozšířit služby o nabídku slevových karet pro své klienty a spolupracovníky.

Slevový systém - Card

Od roku 2004 se začala společnost zabývat otázkou servisu a stabilizace jak klientského kmene, tak vlastních spolupracovníků. Snaží se nabízet svým klientům a spolupracovníkům nové důvody, proč má smysl uzavírat finanční produkty právě pro tuto společnost nebo s touto společností spolupracovat. Na jednání představenstva akciové společnosti bylo s ohledem na obchodní cíle schválené v podnikatelském plánu na rok 2005 rozhodnuto rozšířit služby o nabídku slevových karet pro své klienty a spolupracovníky.

Card vznikla k desetiletému výročí společnosti a také k zahájení stabilizačního programu pro své klienty a spolupracovníky.

Jak mohu Card získat?

Po absolvování základního semináře tuto slevovou kartu zdarma automaticky získáte.

Kde se dozvím aktuální slevy Card?

Prodejny, ve kterých můžete uplatnit aktuálně slevu na zboží s pomocí CARD, jsou přehledně vypsány na internetových stránkách.

Jak nakupovat zboží pomocí slevové karty

Jsou tři způsoby nákupu zboží:

  1. přímý nákup přes www stránky
  2. zaslání objednávky e-mailem nebo jako vyplněný formulář poštou
  3. v obchodech po předložení slevové karty

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9908 (vitejdoma.cz/rodina#5007)


Přidat komentář