Změna chování u dítěte z ničeho nic

Dítě v této fázi vývoje zjišťuje, že je samostatnou osobností, která má vlastní vůli. A zkouší ji uplatňovat. Období vzdoru určitě nelze přehlédnout. Dítě začíná dávat najevo své „já“, a to zejména: ...

Řada změn u dítěte

Dítě v batolecím věku prochází řadou změn. Nejradikálnější je období zhruba mezi druhým a třetím rokem, kdy se dítě začne samo hodně prosazovat.

První projevy změny a uvědomění si sebe sama

Dítě v této fázi vývoje zjišťuje, že je samostatnou osobností, která má vlastní vůli. A zkouší ji uplatňovat. Období vzdoru určitě nelze přehlédnout. Dítě začíná dávat najevo své „já“, a to zejména:

 • záchvaty vzteku,
 • umíněností,
 • neposloucháním,
 • vzdorovitostí.
 • Dítě si samo uvědomuje, že je samostatná osobnost, a snaží se stále více rozhodovat.

Tresty nic neřeší

 • Jako reakce na omezování spontánní aktivity se u batolete projevuje zlost.
 • Výchovný nápor na rodiče je v tomto období značný. Mnozí rodiče se nechají lehce „vytočit“ a reagují rozčíleně. Někteří naopak zastávají liberální postoj a dítěti ustoupí. Co je ale správné?
 • Podle psychologů je nejúčinnější nenechat se vyvést z míry a dát jednoznačně najevo, že s takovým chováním nesouhlasíme.
 • Použití trestů v tomto období není vhodné, protože dítě v podstatě za své chování nenese odpovědnost. Teprve zkouší vlastní hranice a limity okolí. Tresty, které na to reagují, není schopné posoudit.
 • Vyhněte se však přemlouvání a slibování odměn za to, že se přestane vztekat.

Časté záchvaty vzteku

 • Záchvaty vzteku mohou mít nejrůznější podobu. Pokud se dítě „zdravě“ prosazuje – je vše v pořádku.
 • Problém nastává tehdy, když dítě svým vzteklým chováním začne ovládat rodinu.
 • Je především na rodičích, aby takové chování usměrňovali. Neměli by věnovat pozornost agresivnímu chování, kdy si dítě něco chce vynutit.
 • Někdy je těžké ustoupit dítěti, zvlášť když se nepatřičně chová v obchodě nebo mezi příbuznými. Ale trpělivost se vyplácí.
 • Dítě by si vztekem nemělo vynucovat sladkosti, ani hračky. Dítě totiž jinak pozná nejistotu a příště by toho mohlo zneužít a úmyslně se vztekat na veřejnosti.

Jak podporovat osobnost dítěte

 • Krizové situace by se měl rodič naučit zvládat s nadhledem.
 • Snažte se oceňovat své batole jako samostatnou osobnost, kterou se stává.
 • Dítě potřebuje povzbuzení a pochvalu, nekritizujte ho.
 • Pro dítě je důležité vědět, že ho máte rádi – dávejte mu to často najevo (říkejte mu to, mazlete se s ním).
 • Rozvíjejte aktivně jeho dovednosti při hraní i činnostech jako je oblékání, uklízení..
 • Zbytečně nezatěžujte dítě přehnanými požadavky, neúměrnými jeho věku a schopnostem.
 • Nechte dítě rozhodovat o jednoduchých věcech (např. co dělat po svačině, s čím si hrát).

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9857 (vitejdoma.cz/rodina#6635)


Přidat komentář