Žloutenka u dětí

Intenzita žloutenky závisí na mnoha faktorech. Závažná žloutenka může vzniknout při tzv. Rh nebo ABO isoimunizaci (nesnášenlivost krevních skupin u matky a dítěte). U nezralých dětí je určitý stupeň žloutenky pravidlem.

Zvýšené množství bilirubinu u novorozenců

Novorozenci mají větší množství červených krvinek, které ale přežívají kratší dobu a funkčně nezralá játra, která v prvních dnech po narození nedokáží odbourávat zvýšené množství bilirubinu. Ten se hromadí v kůži a způsobuje její žluté zbarvení.

Určitý stupeň žloutenky

Intenzita žloutenky závisí na mnoha faktorech. Závažná žloutenka může vzniknout při tzv. Rh nebo ABO isoimunizaci (nesnášenlivost krevních skupin u matky a dítěte). U nezralých dětí je určitý stupeň žloutenky pravidlem. Může přetrvávat delší dobu, není však nebezpečná. Mírný stupeň žloutenky může být pro dítě i přínosem.

První příznaky nemoci

Při vyšším stupni ale může být dítě apatické, mít potíže při pití a při velmi vysokých hladinách bilirubinu může být poškozen i mozek - v současné době extrémně vzácné. U větších dětí onemocnění probíhá na rozdíl od dospělých velmi často lehce a skrytě bez vyjádřených klinických příznaků (zežloutnutí), a proto děti nepoznaně přenášejí virus do svých rodin, kde po přenosu probíhá onemocnění téměř vždy s vyjádřenými příznaky - mají závažnější formu než děti.

Nutnost přesné diagnózy

Intenzitu žloutenky lze lehce odhadnout podle zbarvení kůže, k přesné diagnóze je zapotřebí stanovení hladiny bilirubinu z krve.

Léčení nemoci

  • Je důležité zajistit dítěti dostatečný příjem tekutin.
  • Při vyšších hladinách bilirubinu - FOTOTERAPIE – ozařování modrým světlem, které rozkládá bilirubin v kůži a umožňuje jeho odchod vyměšováním.
  • V nejtěžších případech je nutná krevní transfuze.

Prevence proti žloutence

Očkování malých dětí a dospívající mládeže proti hepatitidám A i B je vhodné zejména proto, že je u nich vytvořena imunita dříve, než se dostanou do rizikového věkového období 15 – 24 let, kdy jim hrozí zejména nákaza hepatitidou B.

Riziko nákazy dětí

Zde je zvýšené riziko nákazy dětí. Nemocný člověk kontaminuje nemytýma rukama okolní předměty. Díky relativně vysoké odolnosti a infekčnosti viru se žloutenka rychle rozšiřuje. Hepatitida se může rychle šířit také kontaminovanou vodou.

Kde je možné chytit žloutenku

  • přenosem z rukou
  • při koupání, pitím kontaminované vody
  • z ledu v nápojích, ze zmrzliny
  • zeleninou, zalévanou kontaminovanou vodou

Inkubační doba

Inkubační doba hepatitidy typu A je 15-50 dní. Během jednoho až dvou týdnů před prvními příznaky může člověk infikovat další osoby. Žloutenka typu A však nepřechází do chronického stadia, není u ní riziko cirhózy a rakoviny jater.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9870 (vitejdoma.cz/rodina#6981)


Přidat komentář