Zlost u dětí a její záchvaty

Velmi malým dětem se občas přihodí, že ztropí cirkus, když nedostanou, co chtějí, nebo když se cítí frustrovány a nejsou schopny komunikace. Ve věku čtyř let by takovéto výlevy nicméně měly být minulostí.

Blok v komunikaci

Velmi malým dětem se občas přihodí, že ztropí cirkus, když nedostanou, co chtějí, nebo když se cítí frustrovány a nejsou schopny komunikace. Ve věku čtyř let by takovéto výlevy nicméně měly být minulostí. Máte-li dítě, u kterého toto chování stále přetrvává, bude to nejspíše proto, že se dítko naučilo používat výlevů zlosti jako zbraně. Čím déle je jim takové ječení a vřískání trpěno, tím snáze mu podlehnete. To je „management chování” naruby, kde dítko používá trest k tomu, aby s vámi cvičilo.

Nikdy nepodlehnout

Pravidlo k zvládnutí výlevů zlosti je jednoduché: nikdy nepodlehnout. Nikdy! Pokud potřebujete něco takovému děcku říci, zkuste: „S tímhle na mě nechoď.” Vzápětí opakujte předcházející pokyn. Pokud jste například před výlevem dítěti nařídili, aby odložilo hračku, prostě příkaz vyřkněte ještě jednou. To se nazývá technika „ohrané gramofonové desky”. Neposkytujte žádnou novou informaci. Vyhněte se smlouvání nebo vyhrožování trestem. Pokud v tomto okamžiku vyrukujete s nabídkou „něco za něco”, spustí při nejbližší příležitosti nový bengál, aby si vyzkoušely, co nového jim to vynese.

 

Dejte svým dětem zřetelně najevo, že napříště budete vždy ochotni nad ledajakým návrhem zauvažovat, pokud se budou vyjadřovat zdvořile. Pokud však spustí bengál, žádná diskuse, žádné rozmýšlení. Nazvěte to „pevnou zárukou výlevu zlosti”. Zaručte děcku, že v momentě, kdy takový koncert spustí, přijde o jakoukoli možnost dostat to, co požaduje.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9805 (vitejdoma.cz/rodina#5260)


Přidat komentář