Zdravý vztah k penězům

Děti přejímají chování svých rodičů a totéž platí ve vztahu k penězům. Pokud jste rozhazovační, dítě nevidí důvod, proč by jste mu nemohli koupit čokoládu, bonbóny a autíčko na ovládání.

Představy o penězích

V předškolním věku děti ještě nemají o pěnězích žádnou představu. Mylně se domnívají, že směňování peněz (nákup, prodej) je jen jakási hra. Kolem svých sedmi let už jsou schopny rozlišit jednotlivé bankovky, začínají si uvědomovat souvislosti a uvědomují si, že dospělí musejí chodit do práce, aby měli peníze. Teprve s nástupem do školy děti začínají chápat systém nákupu a prodeje a pomalu si umí spočítat, kolik dostanou nazpět.

Peníze a vliv na dítě

Děti přejímají chování svých rodičů a totéž platí ve vztahu k penězům. Pokud jste rozhazovační, dítě nevidí důvod, proč by jste mu nemohli koupit čokoládu, bonbóny a autíčko na ovládání. Pokud se vás dítě ptá na peníze, neodvracejte téma jinam. Dítě může získat pocit, že jde o tabu, o něco špatného a nečestného.

Reklama

Reklama ovlivňuje nejen nás, ale i naše děti. Právě ony jsou snadným cílem marketingových triků a přesvědčovacích technik. I proto by jste měli dohlížet na to, aby váš potomek celý den nevysedával u televize. Vysvětlete dítěti, že existuje i jiná podoba bohatství, ve formě lásky.

Přání

Když se snažíte dítěti vysvětlit, že mu nemůžete koupit vše, na co si ukáže, uveďte příklad sami na sobě. Ani všechna rodičovská přání nemohou být uskutečněna. Naučit dítě, aby si uvědomilo, že peníze je třeba užívat s rozvahou, můžete také tak, že jej zasvětíte do tajemství složenek za elektřinu, nájem apod.

Nesplněné sny

O Vánocích mají děti často pocit nezaslouženého obdarování. Ukažte jim také druhou stránku věci, že radost může přinášet nejen přijímání, ale také obdarovávání. Berte je sebou na oslavy narozenin a povzbuďte (nenuťte) jej, aby oslavenci také něco darovali, třeba vlastnoručně namalovaný obrázek.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9875 (vitejdoma.cz/rodina#7111)


Přidat komentář