Záškoláctví a neomluvená absence

Chodí vaše dítě za školu a nevíte si s tím rady? Vlastní motivace záškoláctví určuje výchovný přístup rodičů. Nečekejte, že se záškoláctví vyřeší časem samo, nebuďte pasivní.

Záškoláctví

Chodí vaše dítě za školu a nevíte si s tím rady? Vlastní motivace záškoláctví určuje výchovný přístup rodičů.

 • nečekejte, že se záškoláctví vyřeší časem samo, nebuďte pasivní
 • motivujte vaše dítě k návratu do školy
 • zamyslete se, co vy jako rodiče děláte špatně (vaše chování mohou děti napodobovat)
 • poskytněte dítěti maximální oporu a pomoc
 • spolupracujte s učiteli a odborníky
 • zvyšte u dítěte jeho odolnost vůči zátěži
 • často vaše dítě oceňujte
 • zvažujte výchovné postupy a cíle ve vlastní rodině
 • zvyšte citovou stabilitu v rodině
 • proberte s dítětem jeho chování
 • všímejte si podezřelých signálů u vašeho dítěte, můžete tak záškoláctví předcházet
 • přizpůsobte školní nároky možnostem dítěte

Pomocná ruka

 • obraťte se včas na odborníky se žádostí o radu
 • většina škol má své vlastní výchovné poradce a metodiky prevence záškoláctví
 • informujte se jak dítěti pomoci, pokud se školy bojí
 • ve vážných případech vyhledejte specializovanou psychoterapeutickou péči

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9876 (vitejdoma.cz/rodina#7133)


Přidat komentář